Ny vaccine skal spare griseliv og sænke forbruget af zink og antibiotika

Statens Seruminstitut, Aarhus Universitet og Seges går sammen om at udvikle en vaccine, som kan redde tusinder af grise fra tidlig død, reducere forbruget af antibiotika drastisk og spare miljøet for udledning af zink. Fødevareministeren er spændt på udfaldet.

En ny, effektiv vaccine mod E. coli-diarré vil kunne redde tusindvis af smågrise i danske stalde fra en tidlig død. Vaccinen skal udvikles i GUDP-projektet SIgAVAC i et samarbejde mellem Statens Seruminstitut, Aarhus Universitet og Seges, og der er store forventninger til effekterne hos folkene bag projektet.

- Hvis vaccinen kommer til at virke lige så effektivt, som vi forventer, vil man kunne reducere dødeligheden på grund af fravænningsdiarre med 90 procent. Forbruget af antibiotika mod diarré kan reduceres tilsvarende, og medicinsk zink i foderet vil blive overflødig som forebyggelse, forudser Gregers Jungersen, der står i spidsen for projektet.

Han er sektionsleder for veterinær vaccineforskning ved Statens Seruminstitut og har gennem mere end 20 år arbejdet med veterinær infektionsimmunologi og udvikling af vacciner til især svin og kvæg.

Løser problem med zink 

- E. coli-diarré er et kæmpe problem i dansk svineproduktion, og den opstår typisk ved fravænning, forklarer Gregers Jungersen.

- I de første leveuger får grisene antistoffer fra soen gennem mælken, men når de bliver fravænnet i fireugers-alderen har de ikke et tilstrækkeligt stærkt immunforsvar selv til at kunne modstå en infektion.

Pattegrisene skal vaccineres tidligt med den nye vaccine – måske allerede når de er tre dage gamle, og dermed vil de formentlig have en tilstrækkelig produktion af antistoffer til at kunne beskytte sig mod den frygtede bakterie, når de bliver taget fra soen.

Spændt minister

Fødevareminister Mogens Jensen (S) er spændt på at se, hvad den nye vaccine kan få af betydning ude hos den enkelte landmand.

- Hvis en vaccine bliver lige så effektiv, som folkene bag projektet forventer, vil man kunne reducere dødeligheden blandt pattegrise på grund af lavere forekomst af fravænningsdiarre, man vil kunne reducere forbruget af antibiotika, og det bliver overflødigt at bruge medicinsk zink i foderet som forebyggelse, siger Mogens Jensen og fortsætter:

- Med GUDP har vi i Danmark et stærkt værktøj til at fremme innovationen, så vi kommer før andre lande med morgendagens løsninger. GUDP sætter hvert år gang i mange nye og innovative projekter med fokus på udvikling af teknologier, som blandt andet kan gøre landbruget og hele fødevaresektoren mere bæredygtig.

I dag bruger svineproducenterne hvert år 34 tons antibiotika til behandling af smågrisediarre.

hka

Læs mere om Zinkfri fravænning

Nu er det slut med anvendelse af veterinær zink i svineproduktionen. Klik her og bliv klædt på til den nye hverdag i svinestalden.

Læs mere her

Læs også