bannerPos

Polten er prinsessen

Ifølge Hans Aae, Zinpro, så er der mange penge at hente ved en lavere udskiftningsprocent i soholdet. Fotos: Camilla Bønløkke

AF: CAMILLA BØNLØKKE

FAGJOURNALIST
23-10-2019 10:33
Det betaler sig at passe godt på besætningens fremtid, for det er dyrt med en høj udskiftning i soholdet. Det påpeger Hans Aae, Zinpro, der opfordrer producenter til at betragte polten som staldens prinsesse.

- I Danmark er vi gode til at producere, men vi har en høj udskiftningsprocent.

Hans Aae fra firmaet Zinpro påpegede i forbindelse med et møde i Porcus’ Fokus 35 Vital-gruppe, at der med en succesfuld introduktion af polte højest bør være 18 procent 1. lægs søer i hvert ugehold.

I Danmark ligger gennemsnittet imidlertid på 22 procent, og ser man på data fra Seges, så ligger de fem bedste besætninger i Danmark på 19,4 procent i gennemsnit.

- Vi ligger suverænt i top, sammenlignet med de fleste andre lande i Europa, nævner Hans Aae, der vurderer, at der er potentiale i en ændring.

En polt er en omkostning

For der er, ifølge Hans Aae, mange penge at hente på dette område, som ellers ikke får meget fokus ude i besætningerne.

Introduktion af nye polte i besætningen er en omkostning i sig selv, så jo færre man er nødt til at købe, jo flere penge kan der spares. Derudover udgør indsættelse af indkøbte polte naturligvis en risiko for at svække besætningens immunitet.

Desuden har 1. lægs søer også en lavere produktivitet end 2.-5. lægs søer. Det vil sige, at hvis der er en høj andel af 1. lægs søer i besætningen, så vil man også få færre producerede grise.

Lavere produktivitet hos gyltekuld

Ifølge Hans Aae så har grise fra 1. lægs søer også en lavere produktivitet, hvilket også skal regnes ind, når man vælger at skifte den ud med en so.

- En amerikansk undersøgelse har vist, at gyltekuld cirka er 200 gram mindre ved fødsel. Og grise, der er født mindre har en højere risiko for at dø og har en lavere tilvækst, tilføjede han og påpegede, at selvom man her skal koordinere for den genetiske fremgang, så er produktionstabet stadig større.

Han dokumenterede desuden produktiviteten pr. læg med en kurve fra Seges, der bekræftede, at der er flere fødte hos 2.-5. lægs søer.

- Interessant er det også, når man ser på mælkeydelsen. Her er kuldtilvæksten pr. dag højest ved en 4. lægs so og mælkeydelsen er markant mindre ved en 1. lægs so.

Ifølge Hans Aae er konklusionen dermed, at hvis man vil have flere, større og sundere grise ved fravænning, så skal vi have ældre søer.

cab@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 20 96 65

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.

Nu afgøres om aksbeskyttelsen i hvede skal deles i to sprøjtninger

Planteavlskonsulenter landet over foretager hver uge observationer i afgrøderne og melder angreb af skadegørere ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen. Her er en kort status på denne uges registreringer.

Studietur til Brasilien og Argentina

Landbrug, natur og kultur er meget anderledes i Brasilien og Argentina på grund af helt andre klimatiske og politiske betingelser. Nu er der en chance for at opleve det på en studietur fra 18. november til 1. december i år.

Det trækker mod en tidlig høst

- Afgrøderne står godt lige nu, men vejrudsigten siger tørt og varmt de kommende uger. Så jeg forudser, det bliver en tidlig høst indenfor den normale høstperiode, vurderer Mogens Hansen.

No till giver senere såning af vårafgrøder

På Lynggård har man efterhånden mange års god erfaring med pløjefri dyrkning. - Vi ser mest en udfordring i koldere jord om foråret og dermed let 14 dages senere såning af vårafgrøder, siger driftsleder Mogens Hansen.

Tyve års tjek på om pesticider udvaskes til grundvandet

Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) blev for 20 år siden skabt ud fra et politisk ønske om at sikre kvaliteten af grundvandet. VAP har siden leveret resultater om risikoen for udvaskning af pesticider og dermed ny viden til reguleringen af pesticider.

Udlejning af landbrugsejendomme

De fleste landbrug råder ofte over et eller flere stuehuse, som ikke anvendes i forbindelse med driften, men derimod udlejes til enten private eller medarbejdere.

Sæt et vandur på strengen og undersøg vandets indhold

En ko skal drikke tre gange sin ydelse, men gør den det? En bygningsrådgiver anbefaler at få sat et vandur på streng, at få lavet en vandanalyse og gjort vandkarrene rene hver eneste dag. Og sidst, men ikke mindst, bør man tænke over, om ens vandkar hænger i den rigtige højde, 70-70 centimeter over jorden.
Side 1 af 1849 (36973 artikler)Prev1234567184718481849Next