Beskyt kornets værdier

Tilsyn med kornlageret – kedeligt arbejde eller værdifuld indsats? Beskyt værdierne i kornlageret ved jævnligt at føre tilsyn. Når man kommer der jævnligt, har man mulighederne for at sætte ind, f.eks. med køling af kornet, inden det udvikler tabsgivende toksiner, pointerer energi- og teknikrådgiver.

For at korn kan sælges til fuld pris, skal det være af handelskvalitet, dvs. nedtørret og lagerfast, samt frisk og fri for toksiner og skadedyr. Og skal kornet bruges i egen husdyrproduktion, er det mindst lige så vigtigt, at kornet har samme høje kvalitet.

Det fastslår Gunnar Schmidt, der er energi- og teknikrådgiver hos Byggeri & Teknik I/S i Herning.

- For at undgå kedelige oplevelser, bør man ubetinget føre tilsyn med sine kornlagre mindst hver 14 dag, lyder opfordringen fra Gunnar Schmidt.

Giver mulighed for at gribe ind

Han slår fast, at det, at man tilser sine lagre, er at beskytte sine værdier mod svind og økonomisk tab. Ved jævnligt at føre tilsyn har man muligheden for at gribe ind – når, og ikke hvis – noget ændrer sig.

Gunnar Schmidt forklarer, at når temperaturen stiger i kornet, stiger risikoen for opformering af mug- og gærsvampe, som producerer mykotoxiner.

- Ved stigende temperatur i kornet, skal man nedkøle kornet snarest. I perioder med lav udetemperatur gælder det om at få sænket temperaturen i kornlageret. Ved tilsyn bør man en gang imellem måle kornets fugtprocent, da stigende fugtprocent er udtryk for, at kornet også stiger i temperatur, pga. dets ånding, forklarer han.

Elektronik må ikke blive sovepude

I de senere år er elektronisk overvågning som bekendt vundet frem. Og det er fint. Men må ikke blive en sovepude, råder konsulenten.

- Det er fantastisk at kunne sidde på sit kontor og overvåge temperaturen i kornsiloerne, men elektronikken fortæller ikke alt. Man bør stadig fra tid til anden udføre tilsyn på traditionel vis, for både at se, lugte og føle på kornet, pointerer Gunnar Schmidt.

Til landmænd med gastætte siloer er hans råd, at man bør tjekke siloens U-rørs manometer.

Efterhånden, som siloen tømmes for korn, vil der forekomme udsving i lufttrykket i siloen, når udetemperaturen ændrer sig. Har man pludselig ingen udsving på manometeret, er der en lækage et sted, en lækage som slipper ilt ind i siloen. Det kan være et åbent spjæld eller en luftventil, som hænger.

- En sådan lækage skal findes og tætnes, inden kornet tager skade, slutter Gunnar Schmidt.

l-l

Læs også

Tema: Halm skal håndteres, så det kan bruges til biogas
Mobiltørreri klarer både specialafgrøder og korn
Tørring af meget vådt korn på planlager
Overvej kemi eller gas ved rengøring af kornlagre
Undgå ulykker ved korrekt håndtering af halmballer
Den første af den største til mælkeproducent i Himmerland