Fynsk biodiesel kan hjælpe på klimaudfordringen

Den store produktion af biodiesel baseret på rapsolie, der finder sted hos Emmelev i Otterup, kan hjælpe den tunge transport med at klare klimaudfordringen. Det vækker nu politisk interesse.

Biodiesel produceret på rapsolie fra Emmelev A/S ved Otterup har potentialet til at dække ti procent af det behov, der er for brændstof til den tunge trafik i Danmark.

Og løsningsmodellen har vakt så meget politisk interesse, at klimaminister Dan Jørgensen (S) og hans folketingskollega Mai Mercado (K) for nylig var på besøg hos biodieselproducenten, for at få syn for sagen.

De to politikere fik her et indblik i produktionen af biodiesel, der foregår på virksomheden. Og det kan blive en del af fremtiden, afslørede Dan Jørgensen efter mødet.

- Det er utrolig vigtigt, at vi politikere tager det her med, når vi skal lave klimahandleplaner her i det kommende år. Men det skal selvfølgelig også ses som en del af den samlede transportpolitik, som vi gerne vil gøre grønnere, siger Dan Jørgensen.


Del af løsning

Han påpeger, at der er brug for flere forskellige løsninger på de udfordringer, som klimaforandringerne skaber.

- Det skal tænkes sammen med hvor meget mere el, fremtidens energiforsyning skal baseres på, men jeg tænker at der helt sikkert er potentiale, også fordi vi står med store problemstillinger, specielt i forhold til den tunge transport, hvor der jo ikke lige er de samme teknologier, som der er på den lettere transport.

- Og her kan biobrændstof sagtens være en del af den samlede løsning, siger klimaministeren.


Stor klimagevinst ved biodiesel

Der er en stor CO2-gevinst at hente for Danmark ved at lade danskproduceret biodiesel baseret på raps fra danske marker erstatte fossil diesel i biler, busser og lastvogne. Biodiesel kan uden problemer og uden tekniske ændringer fyldes i tanken på tunge køretøjer – de mister ikke trækkraft i forhold til almindelig fossil diesel, og motorerne tager ikke skade.

Det er netop den hurtige omstillingsmulighed, der er biodieslens store fordel, fortæller Morten Simonsen, der er medejer og direktør hos Emmelev.

- Man kan jo tømme en tankstation for fossil diesel, fylde biodiesel på, og så tanke sin bus og lastbil. Det er jo en rigtig hurtig omstilling, og man kan sige, at det, som ellers er i spil med biogas, el og så videre har man ikke infrastrukturen til, siger Morten Simonsen, der fik leveret nogle klare budskaber til politikerne under forrige uges besøg.


10 procent af Danmarks forbrug

- Alle snakker om klima, men er det vores vej, de (politikerne, red.) vil, og er der plads til vores type af biodiesel? Vi kan dyrke råvarerne lokalt og sælge varerne indenfor en lille radius, og det giver jo rigtig god betydning.

Direktøren er enig med ministeren i, at der skal flere løsninger til i den herværende problemstilling.

- Jeg tror vi kan levere ti procent af Danmarks forbrug af diesel. Men jeg tror ikke, at de udfordringer, der er på området, kan løses af en bestemt ting. Det er måske ti forskellige tiltag, der skal til.

Ud over brændstof til tunge køretøjer er det også muligt at få rapskager til husdyrproduktion og glycerin til den farmaceutiske industri ud af rapsolieraffineringen.


- Biodiesel er bedre end palmeolie

Det er ikke kun biodieselindustrien, der har spillet ind med løsninger på klimaudfordringen det seneste år.

Og der er flere bud på, hvilke energiformer, der kan produceres på danske marker, som kan være med til at bidrage til den 70 procents reduktion af CO2-udledningen, der er målet inden 2030. Men det handler ifølge Dan Jørgensen om at skabe den rette balance.

- Det er klart, at i forhold til palmeolie, der jo ikke er særlig bæredygtigt, hvor det kommer fra, fordi man fælder regnskov og så videre, men som jo også er et produkt, man kunne have brugt i fødevarer, så er det her jo meget mere bæredygtigt, siger Dan Jørgensen og fortsætter:

- Det har været et spændende besøg, og det vi har set i dag, understreger, at der faktisk er rigtig gode bæredygtige måder at lave brændstof på, som samtidig ikke er i konkurrence med fødevareproduktionen ude på marken, siger klimaministeren.

Vejtransport står for 20 procent af CO2-udledningen, og biodiesel er den hurtigste og mest enkle vej til reduktion af CO2-udslippet. Svenskerne har grebet muligheden, og 20 procent af al brændstof til dieselkøretøjer i Sverige er i dag fossilfri biodiesel.

Læs også