8. klasser lugter til landbruget som karrierevej

Agri Nord og Mariagerfjord Kommune er gået sammen om at gøre landbruget som arbejdsplads interessant for folkeskoleelever. Det bliver med gårdbesøg og tilberedning af kalvekød.

I løbet af september og oktober måned skal fem 8. klasser fra Mariagerfjord Kommune arbejde med landbruget og kalvekødsproduktion under titlen »Slagt og æd«.

Formålet er at få flere af de unge til at vælge en erhvervsuddannelse, for eksempel indenfor landbruget, slagterfaget eller kokkefaget.

- I Mariagerfjord Kommune er det politisk besluttet, at der skal gøres en indsats for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, og man vil også gerne anspore de unge til at tage et fritidsjob, siger Peter Bertelsen, der er erhvervsplaymaker i kommunen og projektansvarlig.

Samtlige klassetrin arbejder derfor med erhvervsrelaterede emner 25 lektionstimer om året.

Konceptet kører også i Aalborg, Frederikshavn og Hjørring kommuner.

Landbruget på udkig efter næste generation

Agri Nord er samarbejdspartner på projektet, og det er bestyrelsesmedlem Jens Verner Peder-sen, Hobro, der sammen med Troels Hedelund Rasmussen, Tjele, ligger bedrifter til besøgene.

Jens Verner Pedersen er mælkeproducent og sælger sine tyrekalve til Troels Hedelund Rasmussen, som leverer til Dansk Kalv-konceptet hos Danish Crown. På den måde får eleverne set, hvordan kalvekødet bliver produceret fra start til slut.

Landbruget er også meget interesseret i at få flere unge ind i erhvervet.

- Vi mangler i den grad arbejdskraft, og manglen bliver ikke mindre, siger Jens Verner Peder-sen, der selv er begyndt at kigge efter én, der engang kan overtage hans ejendom.

Den danske landmand har i dag en gennemsnitsalder på 57 år, viser tal fra Danmarks Stati-stik.

De unge skal selv træffe beslutningen

Der har i årevis været en tendens til, at unge mennesker i overvejende grad har valgt en gymnasial uddannelse.

Erhvervsplaymaker Peter Bertelsen håber på, at erhvervsbesøgende kan være med til at påvirke de unge til selv at beslutte, hvad de gerne vil.

- Jeg tror, det er vigtigt at udfordre dem på deres ønske om en gymnasial uddannelse, for jeg tror ikke, at det altid er dem selv, der har besluttet at det er dét, de inderst inde gerne vil. Jeg tror, det kan være uddannelsesvejledere, forældre eller andre, siger han.

Slagtekalveproducent Troels Hedelund Rasmussen vil gerne være med til at oplyse de unge om de mange, gode muligheder, der er i landbruget.

- Det bliver spændende at se, om vi kan gøre dem så nysgerrige, at de vil i gang med en landbrugsuddannelse, siger han.

Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk, vil være til stede under gårdbesøgene for at fortælle mere om landbrugsuddannelsen.

Udover gårdbesøget arbejder skoleklasserne forinden med området, og de skal også en tur i køkkenet og tilberede mad sammen med en slagter og en kok.

Hele forløbet afsluttes med en finale med repræsentanter fra de forskellige klasser, hvor udvalgte elever skal lave mad på Tech College i Aalborg for borgmestre og andre deltagere i projektet.

hka

Læs også