PRRS-udbrud kostede KS-station 75 millioner kroner

Det irske svineavlsselskab Hermitage Genetics (nu PIC) i Kilkenny faldt i foråret 2013 for PRRS-EU på en ornestation med 300 orner. Ornestationen har samme størrelse som Hatting i Horsens, oplyser Porcus Svinefagdyrlæger i en artikel på sin hjemmeside.

- Der var ingen kliniske tegn, og besætningen faldt ligesom i Horsens på enkelte positive blodprøver til at starte med. Det var en ret ny station med god beliggenhed, og man fandt aldrig ud af, hvor smitten kom fra. Efterfølgende er den totalsaneret og er ikke faldet siden, skriver svinefagdyrlæge Hans Bundgaard, der står bag artiklen.

- Hermitage havde seks måneder forinden tegnet produktansvarsforsikring, hvilket var heldigt for dem. De udbetalte cirka kroner 75 millioner til de involverede besætninger og til opklaring.

- Avlsbesætninger fik 1.100 euro per årsso, og produktionsbesætninger 175 euro pr. årsso. I Tyskland er to KS-stationer faldet i nyere tid og i Østrig én – men her har der ikke været nogen erstatning at få.

Hans Bundgaard skriver, at hvis man har indkøbt sæd fra Hatting Horsens i juli måned, vil blodprøver i midten af september eller primo oktober nok give et godt bud på, om man er sluppet fri af smitten. Han opfordrer til at tage blodprøver af løbne søer i pågældende periode.

Læs mere om Danmark saneres for PRRS

En samlet dansk svinebranche er gået sammen om en national plan for at reducere forekomsten af PRRS blandt danske grise. Men hvad er det egentlig, og er det muligt helt at udrydde den smitsomme sygdom?

Læs mere her

Læs også