Debat om vandmassernes motorveje

Under generalforsamlingen i Danske Vandløb sætter foreningen fokus på, at der mere end nogensinde før er brug for, at vandløbene kan aflede de stigende vandmængder.

Dagsordenen er sat, når foreningen Danske Vandløb torsdag 5. marts kl. 13.00 gennemfører den ordinære generalforsamling på Centrovice i Vissenbjerg.

- Markante oversvømmelser i en række jyske byer som Holstebro, Kolding og Vejle vidner om, at de danske vandløb overhovedet ikke er gearede til de stigende mængder regn, som er et resultat af klimaforandringerne, lyder det fra Danske Vandløb.

Men også i sommerhusområder og på lavtliggende arealer omkring vandløbene har oversvømmelser betydet ødelæggelser, og det samme gælder på landbrugsarealer i store dele af landet, hvor jord og afgrøder står under vand og vil forsinke forårsarbejdet alvorligt.

På generalforsamlingen vil formanden Helge Danneskiold-Samsøe sætte de sidste ugers begivenheder i relief:

- Det er ikke første gang, og det bliver ikke sidste gang, vi oplever, at vandløbene ikke er dimensioneret til nedbøren. Vandløbene skal indrettes og vedligeholdes i forhold til miljøkrav. Men de skal også fungere som vandmassernes motorveje, siger Helge Danneskiold-Samsøe.

Miljø og afledning

Danske Vandløb har gennem flere år forsøgt at gøre opmærksomme på, at miljø og vandafledning kan gå hånd i hånd, og i bestyrelsen har man med bekymring konstateret, at et forsøg på at få en ny vandløbslov gennem Folketinget er forlist.

Helt konkret har medlemmer af bestyrelsen været aktiv i forbindelse med, at kommuner omkring Gudenåen ikke har levet op til regulativer. En advokatundersøgelse af forholdene – bestilt af Danske Vandløb – afslørerede store mangler, og det gav anledning til debat i medierne.

Generalforsamlingen kommer også til at omfatte valg til bestyrelsen. Alle, der er på valg, er klar til genvalg, og det gælder også suppleanterne.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være tre faglige indlæg:

»Dræn sikrer vandafledning og natur og dermed jordbrug, byer og sommerhusområder« /ved Kasper Jensen, Københavns Universitet.

»Ekkolod i jolle afslører Jyske Vandløbs tilstand« /ved Steen Rasmussen, Danske Vandløb.

Desuden kan de fremmødte opleve et indlæg om samarbejdet mellem Parcelhusejernes Landsforening og DV.

Man kan læse mere om generalforsamlingen på www.danskevandloeb.dk.

Læs også