bannerPos

Debat om vandmassernes motorveje

Ifølge Danske Vandløb er der mere end nogensinde før brug for, at der afledes vand. Foto: Erik Hansen.
22-02-2020 10:40

Under generalforsamlingen i Danske Vandløb sætter foreningen fokus på, at der mere end nogensinde før er brug for, at vandløbene kan aflede de stigende vandmængder.

Dagsordenen er sat, når foreningen Danske Vandløb torsdag 5. marts kl. 13.00 gennemfører den ordinære generalforsamling på Centrovice i Vissenbjerg.

- Markante oversvømmelser i en række jyske byer som Holstebro, Kolding og Vejle vidner om, at de danske vandløb overhovedet ikke er gearede til de stigende mængder regn, som er et resultat af klimaforandringerne, lyder det fra Danske Vandløb.

Men også i sommerhusområder og på lavtliggende arealer omkring vandløbene har oversvømmelser betydet ødelæggelser, og det samme gælder på landbrugsarealer i store dele af landet, hvor jord og afgrøder står under vand og vil forsinke forårsarbejdet alvorligt.

På generalforsamlingen vil formanden Helge Danneskiold-Samsøe sætte de sidste ugers begivenheder i relief:

- Det er ikke første gang, og det bliver ikke sidste gang, vi oplever, at vandløbene ikke er dimensioneret til nedbøren. Vandløbene skal indrettes og vedligeholdes i forhold til miljøkrav. Men de skal også fungere som vandmassernes motorveje, siger Helge Danneskiold-Samsøe.

Miljø og afledning

Danske Vandløb har gennem flere år forsøgt at gøre opmærksomme på, at miljø og vandafledning kan gå hånd i hånd, og i bestyrelsen har man med bekymring konstateret, at et forsøg på at få en ny vandløbslov gennem Folketinget er forlist.

Helt konkret har medlemmer af bestyrelsen været aktiv i forbindelse med, at kommuner omkring Gudenåen ikke har levet op til regulativer. En advokatundersøgelse af forholdene – bestilt af Danske Vandløb – afslørerede store mangler, og det gav anledning til debat i medierne.

Generalforsamlingen kommer også til at omfatte valg til bestyrelsen. Alle, der er på valg, er klar til genvalg, og det gælder også suppleanterne.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være tre faglige indlæg:

»Dræn sikrer vandafledning og natur og dermed jordbrug, byer og sommerhusområder« /ved Kasper Jensen, Københavns Universitet.

»Ekkolod i jolle afslører Jyske Vandløbs tilstand« /ved Steen Rasmussen, Danske Vandløb.

Desuden kan de fremmødte opleve et indlæg om samarbejdet mellem Parcelhusejernes Landsforening og DV.

Man kan læse mere om generalforsamlingen på www.danskevandloeb.dk.

Bevarer effektivitet og sundhed med let fordøjelig proteinkilde

Fravænning uden medicinsk zink blev allerede muligt for Avlscenter Trekanten I/S i sommeren 2018, hvor de valgte at udskifte proteinkilden i smågrisefoderet. - Konceptet holder stadig, fortæller Jørgen Skou Hansen, der ejer og driver avlscenteret.

Nyt projekt skal gøre robotter klogere

Danske Agrointelli er med i et internationalt samarbejde, der skal gøre de robotter, der anvendes i blandt andet landbruget, langt klogere end de er i dag.

Færre dødfødte med nyt overgangsfoder

- Faringerne forløber upåklageligt, og grisene er kæmpestore og levedygtige. Det kører bare. Driftsleder Lizette Pilegaard lægger ikke skjul på, at hun er tilfreds med effekten af et nyt overgangsfoder til søer, som Vestjyllands Andel har udviklet.

Den døde kat hopper en sidste gang

Aktierne har taget et pænt ryk op hen over ugen. Det er ikke et tegn til, at krisen er ovre. Det er blot en naturlig korrektion efter fire uger med voldsomme kursfald. Vi så det samme under finanskrisen. Her foretog aktierne også et pludseligt ryk op, inden det igen gik kraftigt ned. I trading kalder man det for en død kat, der hopper.

Forårsarbejde i Nordsjælland

Arresøgaard Maskinstation er i denne uge begyndt på såarbejdet. Første opgave var etablering af vårbyg isået forskellige companion crops direkte i stub.

Svineproducent: Tilsætningsstof giver mine søer en stabil brunst

Manglende brunst hos søerne blev en saga blot, da østjysk svineproducent begyndte at bruge fodertilsætningsmidlet Micro-Aid.

Vilofoss gør zinkløs foderløsning bedre

Der er en tydeligt sammenhæng mellem proteinniveau og risikoen for diarré, men samtidigt er protein også nødvendig for at opnå maksimal tilvækst. Den balance synes med LoZn-konceptet fundet hos Vilofoss.
Side 1 af 1806 (36119 artikler)Prev1234567180418051806Next