Stærkt halvårsresultat i DLF

DLF har offentliggjort sit halvårsregnskab for første halvdel af 2021/22-sæsonen, og det viser en betydelig stigning i indtægter og udbytte, sammenlignet med samme periode året inden.

Der har generelt været god efterspørgsel efter græs- og kløverfrø på det globale marked. Der har samtidig været en forsyningsknaphed, som har været særligt udtalt i Nordamerika. Det har drevet det generelle prisniveau op på tværs af segmenter og geografi. Og det har man kunnet mærke hos frøgiganten DLF.

Koncernomsætningen i DLF er således steget med 11,6 procent i halvåret 1.7.–31.12.2021 sammenlignet med året før.  Det dækker over en omsætningsvækst på 12,2 procent i foder- og plænefrøaktiviteterne, mens omsætningen i roe- og grøntsagsfrøaktiviteterne er steget med 5,3 procent. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Stigningen i koncernomsætningen skyldes således især, at det har været muligt at opnå højere priser i markedet for foder og plænefrø. Fremgangen i roe- og grøntsagsfrøaktiviteterne kan henføres til sukkerroe- og kartoffelaktiviteterne.

Bemærkelsesværdigt resultat

Truels Damsgaard, CEO i DLF, glæder sig over en god start på sæsonen 2021/22.

- Vi har opnået et bemærkelsesværdigt resultat for første halvår af 2021/22, der har overgået vores forventninger, og det er især det nordamerikanske marked, der har overrasket os. Frøhøsten 2021 i Nordamerika var væsentligt dårligere end normalt på grund af en usædvanlig lang tørkeperiode i vækstsæsonen, og det har markedspriserne reageret på. Vi ser for øjeblikket nordamerikanske priser, der har nået et historisk højt niveau. 

Den danske frøhøst var i 2021 over normalen, mens andre frøproducerende lande i Europa ikke nåede op på normaludbytter. På den sydlige halvkugle er frøhøsten i New Zealand præget af regnvejr og bliver under normalen. Den samme tendens gælder i Sydamerika, hvor tørt vejr har pillet pynten af frøudbytterne. 

Sammenlignet med forrige halvår har DLF-koncernens nordamerikanske foder-og plæneforretning bidraget med en væsentlig stigning i indtjeningen. I Oceanien og Sydamerika er indtjeningen også øget, og indtjeningen på det europæiske marked i første halvår af 2021/22 har holdt niveauet sammenlignet med samme periode forrige år.

Læs også