Ustabilt vejr kan true afgrøder

Vinteren i Danmark vil i fremtiden blive mere nedbørrig, og sommeren mere ekstrem med tørkeperioder og kraftigere regnvejr. Sådan lyder vurderingen i den nyeste klimaprognose fra DMI. Det mulige ustabile vejr kan gøre det relevant at overveje en afgrødeforsikring.

På trods af et vådt efterår og nogle usædvanligt tørre måneder i marts-april endte afgrøderne med at stå flot på marken ved høsttid. Men bare i den seneste vækstsæson har vi oplevet både ekstreme mængder vand og rigtig meget sol i en længere periode. De store udsving i vejret er noget, vi skal vænne os til.

- Det er selvfølgelig udfordrende at forudsige fremtidens vejr, og specielt at se konsekvensen af udsvingene, når afgrøderne står så flot, som de gør nu. Men risikoen for udsving i vejret med alvorlige konsekvenser for afgrødeudbyttet bliver større de kommende år, siger Preben Rasmussen, landbrugschef i Topdanmark.

Klimaeksperter fra DMI forventer, at vejret i Danmark er på vej mod en større forandring, hvilket blandt andet kan medføre cirka 24 procent mere nedbør om vinteren.

Afgrødeforsikring mod vejrets uforudsigeligheder

Da Topdanmark tilbage i 2019 lancerede en afgrødeforsikring, viste analyser og kundeundersøgelser samme bekymring for større udsving i vejret, og dårligere afgrødeudbytte. Dette var også var baggrunden for forsikringen.

- Afgrødeforsikringen dækker op til 85 procent af en normal høst og den dækker alt fra korn og græsser til kartofler og roer. Derudover dækker den visse omkostninger til omsåning og rådgivning af en planteavlskonsulent, siger Preben Rasmussen.

Vi er vant til at leve med vejret som en risiko

Danske landmænd har igennem generationer lært at leve med vejret, som har påvirket deres udbytte, og det er derfor en risiko, som de er vant til at leve med. Men det stadig mere ustabile og ekstreme vejr gør det relevant at overveje en afgrødeforsikring, vurderer Preben Rasmussen

- Det er selvfølgelig en overvejelse, som den enkelte landmand skal gøre sig, men ser man på de seneste fem år, viser vores eksempeludregning, at forsikringen kunne have betalt sig for landmanden, siger Preben Rasmussen.

En beregning, der er lavet af Topdanmark, viser, at hvis man havde sået vårbyg på Sjælland i tørkeåret 2018, hvor udbyttet pr. hektar blot var 44 hkg, ville man med en afgrødeforsikring have fået 2714 kroner pr. hektar på en forsikring, der om året koster 148 kroner pr. hektar.

hka

Læs også