Kunsten at skabe merværdi i kvægsektoren

Merindtjening, dialog, bæredygtighed og samarbejde var på dagsorden, da Landbrug & Fødevarer Kvæg holdt et af flere regionale dialogmøder i Sydjylland

Der var lagt op til både information og debat, da Landbrug & Fødevarer Kvæg, havde inviteret til ét af flere dialogmøder rundt om i landet.
Dialogmøderne hed tidligere regionsmøder, og var i år, som noget nyt, rykket frem fra aftenødet til formiddagsmøder. Denne formiddag havde omkring 30 landmænd taget turen til Sagro ved Korskro nær Esbjerg.

-  Vi havde selvfølgelig håbet på flere, konstaterede formand i L&F Kvæg, Christian Lund, der skød mødet i gang med sit eget indlæg, hvor han blandt andet kom ind på det arbejde og de mål og indsatsområder, som man i L&F Kvæg har på dagsordenen.

 - Kvægbruget har stor betydning både lokalt og nationalt. Det er vigtigt at investere i nye eksportmarkeder, lød det fra Christian Lund, der samtidig udtrykte anerkendelse for den indsats L&F´s direktør Karen Hækkerup har stået i front for, netop i indsatsen omkring at sparke døren ind til nye eksportmarkeder for dansk landbrug.

Også kontakten og dialogen med de finansielle partnere omkring landbruget fremhævede Christian Lund som vigtige for den nødvendige udvikling og vækst, der skal skabe den merværdi, som kvægbruget – og landbruget generelt – har brug for nu og fremadrettet.
,
Omkring L&F Kvæg fremhævede Christian Lund det fællesskab, som det giver i kvægklyngen, i relation til avlsarbejde, politisk indflydelse og ikke mindst RYK-kontrolsamarbejdet, hvor kontrolforeningerne nu er samlet.

Indenfor det politiske er der flere mål, som man i L&F Kvæg har særligt fokus på. Det gælder blandet andet:
- Differentieret arealstøtte
- 230 kg N/ha i husdyrgødning fra kvæg
- Målrettet regulering uden begrænsninger
- Danmarks 24 procents ammoniakreduktion skal ske uden at øge produktionsomkostningerne i kvægbruget
- Landbrugets andel i en i alt 39 procents reduktion af Co2-udledning skal ske uden at øge produktionsomkostningerne i kvægbruget
- Dyrevelfærd dokumenteres via sundhedsrådgivning
- Cirkulær bioenergi skal sikre afkast til kvægbruget

Bæredygtighed er et ord og et begreb man hører ofte i disse år. Også hos Dansk Kvæg har man taget ordet til sig, og arbejder hele tiden med at sætte handling og betydning bag i sig eget regi.

Sektionsdirektør i Dansk Kvæg, Gitte Grønbæk, kom i sit indlæg ind på netop det bæredygtige kvægbrug. Fremtiden for mælke- og oksekødsproducenterne i relation til produktionsomkostninger, rammevilkår og lokale og globale trends.

Her fremhævede hun ikke mindst forbrugertrends på de sociale medier, hvor fokus på landbrug, fødevareproduktion og bæredygtighed er stor. Og hvor hun ikke mener det er klog og dokumenteret information, der er mest af.

Gitte Grønbæk kunne til gengæld ret konkret formulere hvad bæredygtighed er og betyder for Dansk Kvæg.

Det handler om blandt andet god ledelse, attraktive arbejdspladser i landbruget, god økonomi på bedriften, passer på dyrene, gode staldforhold. Passe på naturen, fremme biodiversitet, klima og miljø og endelig – produktion af sunde kød- og mælkeprodukter.


I forbindelse med dialogmødet var der i mødenavnet lagt op til dialog og debat. Og det var blandt andet RYK-kontrolsamarbejdet, som de fremmødte havde på debatdagsordenen.
RYK-samarbejdet fik en del kritik for ikke at være omfattende, detaljeret og kvalitetsmæssigt godt nok endnu. Og for ikke at udnytte den store mængde kontroldata optimalt.

En kritik Christian Lund tog til efterretning, der dog ikke var enig i, at data ikke blev brugt, men pointerede samtidig, at folk, der har udmeldt sig af RYK, dermed samtidig heller ikke er med til at gøre lettere at bruge den samlede datamængde.

Fra de fremmødte blev der også spurgt ind til det samarbejde, som man i RYK har med forskellige firmaer indenfor blandt andet malkerobotter og andet udstyr. Ikke mindst i relation til DMS Dyrerigistrering, som RYK bruger.

Her konstaterede Christian Lund, at der er et godt samarbejde, om end der altid skal og vil være plads til forbedringer.

-  Vi skal have et DMS, hvor data flyder. Firmaer skal levere til vores stik, fastslog Christian Lund.
Flere spurgte også ind til det kontrolsystem som rådgivningsvirksomheden Dyrlæge & Ko sammen med et hollandsk firma, tilbyder.  Og her gik bekymringen blandt andet på at sprede en rig DMS-datamængde ud på andre firmaer, i stedet for selv at kunne styre den i DMS/RYK-regi.

Salmonella Dublin er stadig en udfordring for kvægbruget. For mens over 90 procent af de smittede besætninger er i niveau 1, er der en procentdel på få procent, der havner i den mere besværlige niveau 2 gruppe – og trods ihærdig indsats, er gruppen procentvis stadig den samme.

Og salmonella-problematikken blev også debatteret på mødet hos Sagro, hvor udsigten til at Salmonella Dublin niveau 2 fra næste år kommer under offentligt tilsyn, gav stof til debat.
 

Læs også