Halm er en national ressource

Kun godt 20 procent af den halm, der er til rådighed anvendes i dag

Samlet anslås det, at der på landsplan er cirka 2,5 millioner tons halm til rådighed. Blot 20 procent, fordelt på 400.000 tons til energi og 115.000 tons til foder, anvendes i region Sjælland.

- Der er således store mængder til rådighed, lyder det fra Karl Johan Thomasen, Trælløse, der, sammen med fire kolleger, mener, at tiden er kommet, hvor endnu mere halm skal anvendes, primært i energisektoren.

- Det være sig til biofuel og deraf udledt også til grøn strøm og varme til fjernvarmeanlæg, lyder det supplerende fra Claus de Neergaard.

- Det er vigtigt, at vi får etableret nogle værker, der kan aftage halmen. Og det skal ske nu, siger Niels Henrik Andersen, der som sine kollegaer mener, at tiden er kommet, hvor man skal ud og fortælle om mulige afsætningskanaler, blandt andet barmarksværker.

- Ja det er vigtigt, at der sker noget nu, for ellers er der den risiko, at nogen af de, der hidtil har produceret halm, bakker ud og trapper ned, fremadrettet snitter halmen og måske i værste fald også sælger de maskiner, de havde til at forarbejde halmen, supplerer Simon Thomasen:

- Og er der ikke afsætning, stopper man med at producere halm.

Effektiv produktion

Karl Johan Thomasen er enig i synspunkterne, men understreger samtidig, at produktionen skal være effektiv og rentabel.

I den sammenhæng nævner han, at en tidligere maskinkonsulent i Østlige Øer Landboforeninger, har lavet beregninger, der hedder en pris på 55-58 øre pr kilo ab gård.

National ressource

- Kommer vi for langt ned i halmproduktion, så afvikler mange deres grej og så kommer man ikke op igen.

- Vi risikerer, at folk sælger river, pressere, vogne og så videre, og er det først solgt, så skal der meget til, førend folk investerer i grej igen. Der skal derfor holdes gang i processen nu, for ellers risikerer vi, at man kommer under såkaldt kritisk masse, lyder det fra Claus de Neergaard.

Karl Johan Thomasen siger afsluttende:

- Vi skal have gjort politikerne obs på, at halm er en national ressource, der skal findes anvendelse for. Derfor ønsker vi også, og derfor støtter vi også selv, etablering af et biofuelanlæg ved Vordingborg. Det kan være med til at give vækst og arbejdspladser, som der er så hårdt brug for i dette land.

Læs også