Derfor sagde repræsentantskabet ja

Bestyrelsen og repræsentantskabets redskabskasse er blevet større med vedtagelsen af Danish Crown A/S, mener to repræsentantskabsmedlemmer.

Der var massiv opbakning til bestyrelsens forslag om at lave et Danish Crown A/S, da repræsentantskabet i går mødtes i Herning.

- Bestyrelsen havde gjort sit hjemmearbejde godt. Den skal desuden have stor ros for at lytte til de kritiske røster, lød det fra repræsentantskabsmedlemmet Kaj Munck, Faxe på Sjælland.

- Min holdning til at lave et Danish Crown A/S er ændret løbende i takt med, at vi har fået mere information. Og det tror jeg nok, er det generelle billede, at nogle måske er kommet i dag med et lidt negativt indtryk af forslaget, men at det, fornemmer jeg, blev ændret, efterhånden som de fik nogle gode, faglige svar på deres spørgsmål, lød det i går eftermiddags fra Kaj Munck umiddelbart efter afslutningen på mødet.

60 debattører
Kaj Munck betegner repræsentantskabsmødet som »ualmindeligt positivt«.

- Det var et ualmindelig sobert og fagligt godt funderet møde, hvor både modstandere og fortalere af forslaget kom på banen. Jeg vil tro, at omkring 60 personer deltog i debatten, og der blev stillet mange konstruktive spørgsmål, siger Kaj Munck.

Han var en af de 181, der stemte for forslaget.

- Jeg er nok 100 procent for. Det var nødvendigt for at fremtidssikre fremskaffelse af kapital, påpeger han.

Tilfreds
Det store spørgsmål, om andelshaverne i Danish Crown på et tidspunkt skal afgive suverænitet til eksterne investorer, blev ikke drøftet i går.

En af fortalerne for at bevare andelshaver-majoriteten i Danish Crown, Bent Claudi Lassen, var godt tilfreds med mødet i går.

- Min indstilling, inden jeg kom til repræsentantskabsmødet, var at stemme for. Jeg synes, det var et godt forslag fra bestyrelsen. Og med vedtagelsen ser jeg gode muligheder for, at hvis man fremadrettet bruger alle de redskaber, man har, rigtigt, så er vi langt fra, at risikoen for ikke at kunne bevare majoriteten i selskabet bliver en realitet, siger Bent Claudi Lassen, og uddyber:

- Der har været tale om, at selskabet skulle bruge måske 5-7 milliarder kroner i en kommende periode, og denne kapital kan nu i højere grad skaffes ved andre finansieringsformer som almindelige lån, ansvarlige lån, virksomhedsobligationer, sameje med andre selskaber udenfor de strategiske hovedområder, osv. Der er mulighed for at bruge flere redskaber, og de bliver samtidig nemmere at bruge. Det bringer os måske op på et finansieringsbeløb, hvor der enten fortsat vil mangle lidt finansiering, eller måske slet ikke vil mangle noget i forhold til at gennemføre Danish Crowns vækststrategi.

Opbakning
Både Bent Claudi Lassen og Kaj Munck ser nu frem til, at de forskellige redskaber, som ejerne af selskabet nu kan tage i brug strategisk, bliver grundigt belyst i det kommende års tid.

- Redskaberne skal belyses, inden der træffes yderligere beslutninger. Det er slet ikke sikkert, at alle redskaberne kommer i brug. Det skal vi først til at finde ud af nu, siger Bent Claudi Lassen.

Kaj Munck:

- Jeg er godt tilfreds med, at andelshaver-majoriteten nu ikke kan ændres uden, at repræsentantskabet siger god for det med to tredjedeles flertal på to følgende møder.

Fælles fremdrift
Formanden for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, Lindhart B. Nielsen, ønsker ikke at offentliggøre, hvad han stemte.

- Det er godt, at der er opbakning til fælles fremdrift. Det var en god, demokratisk beslutning, og det er altid godt for selskabet, at det har andelshaverne bag sig. Så kan min egen holdning sådan set være ligegyldig, siger Lindhart B. Nielsen

Læs også