Bælter lovlige på tyske veje

I Tyskland kan bæltekøretøjer færdes lovligt på vejene, oplyser konsulent. Han dementerer dermed påstand om, at en lempelse af danske regler vil være enegang i EU.

 

I Tyskland ruller bæltekøretøjerne lovligt rundt på de offentlige veje. Køretøjerne er endda godkendte og forsynet med nummerplade, oplyser Mogens Kjeldal, der er konsulent hos Danske Maskinstationer og Entreprenører, Vejle. 

Han dementerer dermed de oplysninger, som Preben Egelund fremførte i en artikel i Effektivt Landbrug forrige lørdag den 25. august. Her oplyste Preben Egelund, at bæltekøretøjer er bandlyste på vejene i Tyskland og i de øvrige EU-lande.

Mogens Kjeldal har fremsendt dokumentation til Effektivt Landbrug, hvor det fremgår, at eksempelvis Case Quadtrack-bæltetraktorer lovligt kan færdes på de tyske landeveje.

- I Tyskland ruller både Challenger og Case Quadtrac-bæltetraktorer lystigt rundt på vejene. Traktorerne kan i Tyskland registreres og forsynes med nummerplade, så de må færdes på vejene. 

- Det er dermed ikke korrekt, at der ikke lovligt kører bæltemaskiner på offentlige veje i andre EU-lande, pointerer Mogens Kjeldal.

Maksimal last
Konsulenten oplyser, at Tyskland har mere lempelige regler for blandt andet maksimal last på bælter.

- I Danmark må lasten på bælterne højst være fire ton pr meter. I Tyskland er den maksimale tilladelige last otte ton pr. meter. En Grimme Maxtron 620-roeoptager (som vist på billedet, red.) har en belastning på 6,11 ton pr. meter og må altså gerne færdes på tyske veje, forklarer Mogens Kjeldal.

Roeoptageren er en af de bæltemaskiner, som blandt andre Danske Maskinstationer og Entreprenører arbejder på at få tilladelse til at køre med i Danmark.

Forvridende
Per Hedetoft Fasting fra Dansk Maskinhandlerforening bakker op om Mogens Kjeldals synspunkt. Han mener, at de stramme danske regler er konkurrenceforvridende.

- I EU har vi vedtaget, at varerne skal have fri bevægelighed. Vi mener, at det er konkurrenceforvridende, at bæltetraktorer og -maskiner ikke må færdes på vejene i Danmark, når det samtidig er tilladt i eksempelvis Tyskland, siger han.

Læs også