150-200 svineproducenter i fare for at få gult kort

Fødevareminister Henrik Høegh fortæller, at modellen bag den nye »gul-kort-ordning«, hvis formål er at nedbringe antibiotika-forbruget i svineproduktionen, er lige på trapperne.

I Fødevarestyrelsen barsler man i øjeblikket med udformningen af en såkaldt »gul-kort-ordning«.

En ordning hvor landmænd og dyrlæger vil modtage en advarsel, hvis de efter Fødevarestyrelsens, endnu ikke fastsatte, grænseværdier, anvender for meget antibiotika i produktionen. Herefter skal de så udarbejde en handlingsplan om hvordan, de planlægger at nedbringe forbruget.

Ordningen skal gøre op med den stigning af antibiotikaforbrug i svineproduktionen, som man har set i den seneste tid.

Kom ordningen i morgen, ville 150-200 producenter modtage et gult kort. Det fortalte fødevareminister Henrik Høegh (V) ved et åbent samråd i Folketingets fødevareudvalg i går.

- Når det så samtidig ser ud som om, at det er meget store producenter, så er det noget, som godt kan forventes at have en rimelig stor indflydelse på det generelle forbrug af antibiotika, sagde fødevareministeren.

Oplysningerne om, hvor forbruget er størst, bliver fundet via Vetstat, hvor alle besætninger er registreret, og hvor man kan se forbruget i forhold til antallet af produceret dyr.

Første varsler på vej
- Vi forventer at have fundet en model inden for en måned for gul-kort-ordningen. Det bliver en model, der også giver en varsling til producenterne, hvis man er ved at være tæt på at få et gult kort, sagde Henrik Høegh.

Det vil for eksempel sige, at hvis ens forbrug ligger på 80 procent af det, som myndighederne har registreret som det anbefalede niveau, så får man et brev. Stiger forbruget så stadigvæk, så får man udleveret et gult kort. Herefter har man ni måneder til at få bragt forbruget ned. Kan man ikke det, så er det Fødevarestyrelsen begynder at give påbud.

- Og det her med påbud har faktisk været en af grundene til, at den her ordning, har fået nogle til at blive lidt utålmodige om, hvor ordningen blev af. Vi skulle være sikre på, at retssikkerheden var i orden, lød det fra Henrik Høegh.

Han fortalte videre, at de første varslinger til dem, der er tæt på at få et gult kort, bliver sendt ud i juni måned. Fra midt i november regner man med, at ordningen med de gule kort, vil være helt oppe at køre.

Del af ny handlingsplan
Den kommende »gul-kort-ordning«, der blev præsenteret i februar, er i øvrigt også en del af fælles handlingsplan om antibiotika og resistens, som Fødevareministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i går offentliggjorde.

Handlingsplanen er lavet, fordi antibiotikaresistente bakterier kan være en betydelig trussel mod sundheden hos mennesker, og en ukritisk anvendelse af antibiotika kan lede til, at flere antibiotika bliver virkningsløse.

I internationalt sammenhæng ligger Danmark lavt, når det gælder forbrug af antibiotika og udvikling af resistens.

Ved gårsdagens samråd erkendte Henrik Høegh dog, at der har været en stigning i antibiotikaforbruget i de seneste år. Den hænger ikke mindst sammen med, at smågriseproduktionen er øget betragteligt, og det er her, at der findes et stort forbrug. Desuden har der været en tvivlsom foderkvalitet, der også har haft betydning for forbruget.

 

Læs også