Handyrpræmie skæres ned med en tredjedel

I 2012 og 2013 vil der fortsat være en national handyrpræmie i Danmark, men den vil blive reduceret til omkring 600 kroner fra de nuværende 950 kroner. Derefter er det uklart, hvad der kommer til at ske.

Slagtekalveproducenterne kan se frem til endnu nogle år med koblede handyrpræmier i Danmark.

I både 2012 og 2013 vil der være handyrpræmier til producenterne, men præmierne vil blive reduceret med omkring en tredjedel, oplyser den private slagtekalverådgiver Mogens Larsen, Jelling. Han er indehaver af virksomheden slagtekalverådgivning ApS.

- Fødevareministeriet har oplyst, at den koblede støtte bevares i 2012 og 2013. I de år vil man, som det ser ud nu, kunne få præmie på 63 procent af den nuværende  handyrpræmie på 950 kroner, altså omkring 600 kroner.

- Det er dog vigtigt at slå fast at det endnu kun er en model fra Fødevareministeriets side og der kan derfor komme ændringer, siger Mogens Larsen.

Han tilføjer at der som nu vil gælde, at kalven skal veje 185 kilo for at udløse præmien, og præmien vil fortsat kun blive udbetalt til tyrekalve.

37 procent afkobles
De sidste 37 procent, cirka 350 kroner, af den nuværende handyrpræmie afkobles og lægges på jorden.

- De 350 kroner vil blive udbetalt som et kvægtillæg, der i princippet er baseret på  udbetalte  beløb  i  gennemsnit af årene 2009, 2010 og 2011. De udbetales kun  i det tilfælde,  at  mængden  af  modtaget præmier  har været  uændret  eller  stigende  i  den  nævnte  årrække, med undtagelse af at der er modtaget færre præmier i 2011, siger rådgiveren. I sidst nævnte tilfælde, vil 2011 fungere som referenceår.

- Som udgangspunkt vil der altså højst kunne opnås et beløb i kvægtillæg på 37 procent af det udbetalte handyrpræmiebeløb i 2011.

- Det betyder, at hvis man ingen handyrproduktion har i 2011, vil der ikke blive  givet noget kvægtillæg. Er der et mindre beløb udbetalt i 2011 end i 2009 og 2010, vil man som producent opnå kvægtillæg på baggrund af udbetalte præmier i 2011, uddyber Mogens Larsen.

National ordning
Ifølge Mogens Larsen bliver handyrpræmierne udbetalt fra den såkaldte paragraf 68-pulje, som EU’s medlemsstater selv kan forvalte til dele af landbruget, der har særligt behov for støtte.

- En af de vigtigste årsager til at bevare den nationale handyrpræmie er, at man fra politisk side har frygtet, at alle tyrekalve ville blive fragtet til eksempelvis Holland, hvor man kan få bedre priser for dyrene end i Danmark.

- Jeg er dog ikke så bange for at det vil komme til at ske, hvis vi i Danmark mister handyrpræmien. Jeg mener, at al erfaring viser at markedet tilpasser sig til vilkårene. Dem der gerne vil producere slagtekalve vil fortsætte også selvom, der ikke eksisterer nogen præmie, siger Mogens Larsen.

Ifølge rådgiveren er det fortsat usikkert hvad der kommer til at ske med handyrpræmierne efter 2013.

- Et realistisk bud vil være at man til den tid afkobler de sidste 600 kroner og lægger dem på jorden også, siger Mogens Larsen.

Læs også