Sæt mål for mastitis

- På den anden side af en yverbetændelse er det sjældent, at koen kommer op i samme niveau igen, lød det forleden fra dyrlæge Henrik Læssøe Martin, Dansk Kvæg.

At der rent faktisk er et ydelsestab på ni procent ved et tankcelletal på 300.000, på syv procent ved 200.000 og på tre procent ved 100.000 - var nok tankevækkende information for flere af de mælkeproducenter, der forleden hørte dyrlæge hos Dansk Kvæg, Henrik Læssøe Martin tale på Centrovice i Vissenbjerg.

Emnet var mastitis - med fokus på 1. kalvs køer og man blev ikke i tvivl om, at der er penge at hente ved en målrettet indsats mod klinisk mastitis.

- En klinisk mastitis kan koste store ydelsestab. 3.200 kroner pr. enkelt tilfælde og 780 kroner i gennemsnit pr. årsko, påpegede dyrlægen.

fortsatte:
Henrik Læssøe Martin forklarede, at på den anden side af en yverbetændelse, er det sjældent, at koen kommer op i samme niveau igen. Desuden koster det både ekstra arbejde, dyrevelfærd og en øget risiko for medicinrester i mælken.

- Det gælder om at have fokus på 1. kalvs køerne, da det er dem, vi skal bygge den fremtidige produktion på, understregede han og tilføjede, at der var meget stor forskel på antallet af behandlinger fra besætning til besætning.

Han gjorde opmærksom på, at antallet af behandlinger har været stigende siden 2008, men formodede, at stigningen var en følge af den nye sundhedsrådgivning.

- Danmark ligger i øvrigt højere end nabolandene, hvad angår celletal. Danmark ligger på et gennemsnit på 244.000, Sverige på 185.000 og Norge på 127.500, lød det fra dyrlægen.

Styring
Henrik Læssøe Martin oplistede en række hovedpunkter, som er væsentlige for at få styr på celletallet.

For det første skal malkeanlæg og procedurer kontrolleres, og her bør kvalitetsrådgiver inddrages og måle malkeanlægget igennem. Der skal anvendes pattedypning eller spray mod yverbakterier. Endelig skal der foretages goldbehandling med antibiotika, ske en behandling af de kliniske tilfælde og konsekvent udsætning i kroniske tilfælde.

Han fremhævede igen 1. kalvskøerne, og påpegede nødvendigheden i, at de skal have ordentlige forhold, da de nemt får sprækker og sår på patterne, og kan nemt få udtræk af pattekanaler, hvis ikke anlægget er indstillet ordentligt.

- Det er virkelig vigtigt med en god malkehygiejne. Én klud pr. ko eller papir. Brug engangshandsker, udmalkning i kontrolmål, pattedyp og ordentlig skylning af malkesættet, sagde han og fortsatte med at forklare, hvad der er malkeprocedure.

- Undgå luftindtag ved påsætning, rettidig aftagning, og så er det jo en fordel med malkerækkefølge, hvilket jo er nemt nok i en bindestald. Men her mangler vi stadig en løsning i løsdriftsstaldene, påpegede dyrlægen.

Miljø og stress
Miljøbakterier har stor betydning for uberis, og her gjorde Henrik Læssøe Martin opmærksom på, at man ser gode resultater med sand i sengebåsene.

- Det handler om rene yvere for at undgå miljøbakterier. Skum ved aftørring er godt, og så bør der anvendes patteforsegling i goldperioden, da mange køer er sene til at danne den naturlige prop, understregede han og tilføjede, at fodringen også kunne have betydning for denne bakterie.

Hvad angår foder påpegede han også, at det indirekte kan have betydning for infektioner på grund af stress.

- Tilgængelighed, sammensætning, tilvænning, optrapning og mineraler/vitaminer kan have betydning, sagde han og fortsatte:

Køer, der mangler energi, har lettere ved at få infektioner end andre.

Han forklarede desuden, at der ved flytning og sammenblanding kan måles stress i en lang periode efter. Ligeledes har kælvningsforhold, håndtering, opstart af malkning og muligheden for hvile, også betydning for stress. Også andre sygdomme, såsom mælkefeber, ketose, børbetændelse og sur vom, kan medvirke til yverinfektioner.

Vaccine
- Der findes faktisk en ny vaccine mod yverbetændelse – eller rettere - den er fra sidste sommer, og den skulle virke mod yverbetændelse, forårsaget af stafylokokker og E. Coli, men effekten af vaccinen er endnu ukendt, påpegede han.

Vaccinen skulle kun være fundet effektiv mod stafylokokyverbetændelse ved vaccination af køer, der i forvejen have lavt antistofniveau mod yverbetændelse.

- Jeg forventer ikke en revolution ved vaccination, men det er en slags forsikring, hvor flere faktorer kan spille ind, sagde Henrik Læssøe Martin, der i øvrigt gjorde opmærksom på, at der var nye redskaber på vej til at holde særligt øje med 1. kalvs køer.

Læs også