Vandværker bejler til lodsejere

DRIKKEVAND: Stadigt flere vandværker yder økonomisk støtte til lodsejere, der vil rejse skov over drikkevandsdepoter. Samtidig sikrer skovene mindre CO2-forurening.

Der er tyst på de brede stier i Bent og Stinne Gregersens skov nær Klovborg, men spor i sneen afslører, at mange forskellige dyr, gnavere og fugle har sin vante gang mellem granerne og løvtræerne her.

Det var blandt andet også på grund af netop dyrelivet, at det tidligere landmandspar valgte at etablere skov på det meste af sine 30 hektar landbrugsjord, som ikke er bortforpagtet.

En anden årsag til skovrejsningen var hensynet til miljøet:

- Det er godt for undergrunden, da en skov som denne jo ikke kræver vedligeholdelse, som indebærer sprøjtning, forklarer Bent Gregersen, der indtil 2002 var kartoffelproducent.

Netop sidstnævnte er naturligvis noget, som landets vandværker er glade for. I løbet af det seneste år er 100 vandboringer lukket på grund af fund af for mange pesticider, og derfor er flere og flere vandværker begyndt at yde økonomisk støtte til lodsejere, der bor i vandindvindingsområder.

- Desuden er skove med til at nedbringe CO2-forurening. Beregninger viser, at seks hektar skov gør en familie på fire personer CO2-neutral, forklarer skovrejsningskonsulent i Hede Danmark, Martin Hansen.

Det vil sige, at Bent og Stinne Gregersens skov teoretisk set holder 20 personer CO2-neutrale.

Ros til vandet
Parret ved Klovborg plantede de første 2000 træer for godt 30 år siden, og efterfølgende er der i etaper plantet flere og flere. Bent Gregersen har i alle årene haft sin skov åben for en gruppe jægere, som til gengæld sørger for, at dyrene derude bliver fodret.

- Man kan se mange dyrearter her, hvis man er heldig. Både rådyr, strejfende kronvildt, harer og endda sikahjorte, der ellers er meget sky, siger Bent Gregersen.

Martin Hansen fra HedeDanmark tilføjer, at dyrene og naturen i det hele taget er den helt store bonus, når man vælger at etablere skov på for eksempel sine tidligere landbrugsmarker.

Bent Gregersen håber, at hans skov er med til at forbedre - eller rettere bibeholde - den gode vandkvalitet, som findes under ham. Vandstanden under skoven er 22 meter, hvis bund ligger 40 meter under jordoverfladen.

- Vi har en husvands- og en markboring, men bruger jo ikke markboringen længere. Vi får jævnligt målt kvaliteten af vores vand, og vi har altid fået ros for den, også da vi dyrkede marker, siger Bent Gregersen.  

 

 

Læs også