Brug dog halmen!

ENERGI: Nu må politikerne beslutte sig, om kraftværkerne skal fyre med CO2-neutral dansk halm eller med importeret kul og flis, siger Danske Halmleverandørers formand, Hans Stougaard.

Nyhedsmagasinet Ingeniøren refererede for nylig medlem af regeringens Klimakommission, Jørgen E. Olesen, der er forskningsprofessor ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, og tillige medlem af FN's internationale klimapanel IPCC, for at udtale, at de danske kommuner spilder milliarder af skatteyderkroner på at opføre lokale biomassefyrede varmeværker.

Professoren forudser, at værkernes produktion vil blive overflødig i løbet af et par årtier, når en bedre isoleret bygningsmasse vil blive opvarmet på basis af eksempelvis vindmølle-el og jordvarme.

- Konsekvensen er, at vi sikkert slet ikke ønsker at bruge disse værker om et par årtier og fortryder, at vi har opført dem, siger Jørgen E. Olesen.

Brug halmen
- Det er det, der sker, når der går »professorer« i det. I stedet for at se på det, der ligger lige for, nemlig at spare CO2 og skabe arbejdspladser her og nu - ved at bruge det, man kender, og det man har, siger Danske Halmleverandørers formand, Hans Stougaard, Flemløse.

- Selvfølgelig skal der forskes. Og hvis halmen kan anvendes til energi med højere værdi for samfundet og klimaeti end ved at brænde det af i kraftvarmeværker, så skal man selvfølgelig gøre det. Men indtil de teknologier er færdigudviklet, så brug dog halmen på den måde, man kan nu, og som vi i Danmark er gode til.

- Der er masser af halm, som ikke bliver udnyttet, og vi kan levere varen. Jeg mener, det er direkte skadeligt, at man vil stoppe udviklingen af noget, der fungerer godt. Til fordel for noget, som ikke er færdigudviklet endnu. Blot for at profilere sig.

Politikernes ansvar
- Fra regeringens side ønsker man at øge forbruget af CO2-neutral biomasse, blandt andet halm. Men, påpeger Hans Stougaard, samtidig står DONG Energy, der er ejet af staten, med en uudnyttet kapacitet til at producere energi på basis af halm.

- På vegne af Danske Halmleverandører er jeg ved at skrive et åbent brev til Folketingets Energipolitiske Udvalg, hvor jeg spørger direkte: - Skal man udnytte den mulighed for produktion af CO2-neutral energi, vi har her og nu? - Eller skal vi bare stoppe det?

- På et netop afholdt møde i Danske Halmleverandørers bestyrelse var der enighed om, at Folketinget må gøre sig klart, om vi skal eller ikke skal bruge den mulighed for vedvarende energi, vi har her? Skal vi bruge flis importeret fra Canada og kul importeret fra andre lande, eller vil de bruge det CO2-neutrale materiale, vi har stående på hylderne?

- Det er politikerne, der har ansvaret, og de må melde ud, hvad de vil - og så give Dong og Vattenfall det rette incitament til at udnytte deres kapacitet til halmafbrænding 100 procent hvert år i deres kraftvarmeværker, fastslår Hans Stougaard.

Læs også