L&F savner fokus på forskning i finansloven

Godt med forlængede kredittider, men skidt med manglende penge til forskning og udvikling, siger Landbrug & Fødevarer i en kommentar til gårsdagens finanslovsforlig.

Efter lange forhandlinger mellem Regeringen og Dansk Folkeparti, der angiveligt ikke mindst skyldes placeringen af et sygehus i det midt- og vestjyske, lykkedes det i går endelig parterne at nå til enighed om en finanslov for 2010.

Fra Landbrug & Fødevarer er der dog ikke ubetinget ros, der gives til parterne. Her er man slet ikke imponeret over, hvor meget der er afsat til forskning og innovation inden for fødevareområdet.

- Fødevareerhvervet er en af Danmarks største kompetenceklynger og jordbrugs- og fødevareforskningen har i mange år været et dansk fyrtårn af højeste internationale klasse. Vi har altid satset på forskning, fordi viden og vækst hænger sammen. Derfor er det meget skuffende, at regeringen ikke har afsat yderligere midler til udvikling af ny viden, som det ellers var lovet i regeringens Grøn Vækst-oplæg - snarere tværtimod. For det er i høj grad gennem forskning og udvikling, at vi skal opretholde en stærk og konkurrencedygtigt fødevareerhverv i Danmark, siger Carl Aage Dahl, direktør i Landbrug & Fødevarer.

Glad for kreditter
Organisationen roser dog beslutningen om at fastholde de lempelige kredittider for indbetaling af A-skat med mere.

 

- I disse krisetider er det en klog og relativt billig håndsrækning til erhvervslivet, som vil medvirke til at opretholde aktivitet og dermed arbejdspladser. Det er en helt igennem klog beslutning, siger Carl Aage Dahl.

Han mener dog kun, at det hjælper på den korte bane.

- Det helt afgørende er, at der politisk kommer fokus på erhvervslivets politisk bestemte omkostninger. Det gælder især de erhverv, som skal sikre den danske eksport både under og efter den aktuelle krise. Der bringer finansloven os ikke meget videre. Eksporterhvervenes fremtidige konkurrenceevne afhænger både af de byrder vi pålægges, og af regeringens villighed til at medfinansiere fremtidens vækst via forskning og udvikling, lyder det fra Carl Aage Dahl.

Tilfreds med digital tinglysning
Det er en del af finanslovsaftalen, at der afsættes ekstra midler i de næste to år til at udvikle den digitale tinglysning, der blev iværksat i september 2009. Det er Landbrug & Fødevarer godt tilfreds med:

 - Overgangen til digital tinglysning har været meget problematisk. Selve handlen er først afsluttet når tinglysningen er gennemført, men de lange sagsbehandlingstider, betyder, at både køber og sælger må påregne ekstra penge til renteomkostninger. Derfor er det et vigtigt signal fra regeringen om, at man insisterer på, at det nye system skal fungere effektivt hurtigst muligt, siger Carl Aage Dahl.

 

Læs også