Såtekniske forsøg i sukkerroerne

Nordic Beet Research i Holeby kunne fortælle om såteknik ved årets sommertræf i Holeby.

Det viste sig at være en relativt blæsende dag, da Nordic Beet Research havde inviteret sukkerroedyrkerne til sommertræf på Sofiehøj i Holeby. Det gav mange dyrkere god lejlighed til at følge de forsøgsarbejder, der foregår til fremme af sukkeroedyrkningen.

Inden markbesøget blev de startmæssige vilkår og den aktuelle status for væksten forelagt forsamlingen af Finn Sørensen, Nordic Sugar Agricenter i Nykøbing Falster. Han omtalte, at den bedste fremspiring havde været i den tidlige såperiode.

- Hurtig udtørring havde senere hæmmet fremspiringen, hvor nogle marker blev med to generations planter. Lokalt havde der forekommet visse omsåninger. De fleste steder er roerne i god vækst efter en periode, hvor væksten har været påvirket negativt af ukrudtsbekæmpelsen, nævnte Finn Sørensen.

- Regnen først i maj gav nogen nyfremspiring af roer i de marker, hvor roefrøet har ligget tørt - en del frø er dog gået til af forskellige årsager – blandt andet mus, der har ædt frøene, bemærkede Finn Sørensen.

Om ukrudtsbekæmpelsen i roerne konstaterede han, at den i de fleste marker er under god kontrol, da der ses god virkning af de gennemførte behandlinger. Trods tørre forhold ved de to første sprøjtninger var der forbavsende god effekt.

Ideelt med to centimeters sådybde
- Med de forsøg, der kan vises i dag, er pointen klar, at det generelt ikke er gangbart at lægge sukkerroefrø i fem centimeters dybde. Udfordringen er at ramme idealet ved at finde metoden til såning i to-tre centimeters dybde og placere gødningen ved syv centimeter, fremhævede Jens Nyholm Thomsen fra forsøgsledelsen på Sofiehøj.

Frøenes spirezone er i området nul til syv centimeter i et jordlag efter god pløjning med jævn overflade, som falder fornuftigt sammen til vandbærende evne for ens fugtighed.

Han fremviste forsøg, hvor der var sået i varierede dybder på en centimeter og fra tre til fem centimeter, afstande på 18 eller 25 centimeter og hastigheder på enten fire eller otte kilometer i timen.

Med 79.000 planter pr. hektar viste idealet for forsøgene i år at være såning i tre centimeters dybde, 18 centimeter afstand og kørsel med fire kilometer i timen.

- En praktisk udfordring for sukkerroeproduktionen er, at dyrkerne har det rette grej til at hæve såkapaciteten og udnytte jordens fugtighed ved såningen, fastslog Jens Nyholm Thomsen.

Efterafgrøder og jordbearbejdning
Sammen med Danmarks JordbrugsForskning i Årslev på Fyn gennem føres på Sofiehøj et treårigt projekt om efterafgrøder og jordbearbejdning i sukkerroerne.

Forsøgsleder Otto Nielsen forklarede, at der indgik flere metoder med eller uden pløjning og reduceret bearbejdning, herunder partiel bearbejdning. I disse forsøg bearbejdes jorden kun i rækkerne til selve roerne. Dybere bearbejdning foregår fra høst til efteråret.

Som efterafgrøde blev anvendt gul sennep, og det vakte interesse hos dyrkerne at se, hvordan de indtørrede rester af efterafgrøden stod og strittede mellem roerne.

I forsøgene sås af tekniske grunde kun med seks rækker, og der fremkommer effekt af spor af denne grund, men ensartet for parcellerne, når de senere skal vurderes. Der bruges sågrej med gummihjul til dybdestyring, men forsøgslederen bemærkede, at der til større markskala ville være behov for GPS styring.

Cikoriedyrkning på vej frem
Med respekt for den nye interesse for dyrkning af cikorie, som indtil nu især er foregået på Fyn, efter at sukkerroerne i større stil forsvandt fra de fynske markplaner, var initiativtageren, Bjarne Nygaard, DanCikorie, inviteret til forevisning af såmetode.

- Det er anderledes end med sukkerroerne, da der helst kun skal være en halv centimeter jord over frøenes placering i sårillen. Såbedet gøres klart tre uger før såning. Traditionel fældning, opharvning og knastromling, hvorefter arealet ligger for at holde jordfugtighed.

- Det blinde såbed kan udnyttes til sprøjtning med Roundup, da der efterfølgende kun er 20 gram safari pr. hektar at gøre godt med. Det er alt, fremhævede Bjarne Nygaard.

Den foreviste såmaskine blev anvendt til majssåning og var påmonteret en Kleine fingertryksrulle og foran en fastmonteret mellemtryksrulle, og der arbejdes videre med såteknikken.

Netop på grund af den enlige mulighed for planteværnsmiddel er der på Sofiehøj anlagt forsøg med cikorie, hvor der undersøges selektivitet og effekt af herbicider i cikoriedyrkningen.

Læs også