Natudbringning bedre

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Udbringning af gylle med slæbeslanger om natten er simpelthen bedre end nedfældning. Lad os beholde slæbeslangerne, siger ung landmand.

- Når jeg kører gyllen ud om natten, er ammoniakfordampningen væsentlig mindre, og afgrøderne står bedre, de har en bedre farve, de er grønnere og de er højere, oplyser Mads Kristian Jensen ved Brædstrup.

Der er ikke lavet udbyttemåling, men han vurderer, at der er et betydeligt merudbytte ved at udbringe gylle om natten sammenlignet med om dagen.

Det normale udbytteniveau i vårbyg er mellem 40 og 55 hektokilo pr. hektar.

- Jeg synes, der er markante fordele ved at køre om natten, siger Mads Kristian Jensen, som er driftsleder på en gård med 120 hektar.

- Det blæser mindre, det er køligere, og der falder dug. Resultatet er mindre fordampning og større kvælstofoptagelse, forklarer han.

- Desuden er det lettere at køre på vejene om natten, og jeg generer heller ikke nogen i trafikken. Og endelig kan jeg nå noget mere, når jeg bruger flere af døgnets timer i en travl periode, argumenterer han videre.

Mads Kristian Jensen anvender en almindelig 12 ton vogn med en 12 meters slangeudlægger. Han tildeler omkring 30 ton pr. hektar i gennemsnit.

Det er fjerde sæson, hvor der bringes gylle ud om natten.

- Jeg kører omkring halvdelen af al gylle ud mellem aftensmaden og morgenmaden, fortæller han.

- Om foråret kører jeg normalt gylle ud på det italienske rajgræs, hvorefter jeg pløjer og sår. I år overvejer jeg at køre noget af gyllen ud efter såning, fordi jeg helst ikke vil udskyde såningen yderligere, forklarer han.

Mads Kristian Jensen mener, at det er forkert, når ny lovgivning tvinger ham til fra 2011 at nedfælde al gylle, fordi effekten er for lille. Han peger også på, at det kræver stort og tungt udstyr, og at det vil give problemer i kuperet terræn som hans.

Læs artiklen i sin helhed i Effektivt Landbrug torsdag 10. april.

Læs også