Skal fynsk landbrug gå i stå?

(LANDBRUG FYN) Det fynske landbrug frygter, at amtets forslag til nyt administrationsgrundlag i sager om husdyrbrug vil gøre det umuligt at udvide landbrugsproduktionen på Fyn.

De fynske Landboforeninger og Fyns Familielandbrug blev i oktober opfordret til at komme med kommentarer til Fyns Amts udkast til revision af administrationsgrundlaget for VVM screeninger.

I den forbindelse udarbejdede De Fynske Landboforeninger og Fyns Familielandbrug i fællesskab et høringssvar blandt andet med beregninger af konsekvenserne, såfremt udkastet til administrationsgrundlaget blev vedtaget. Konklusionen var ikke til at misforstå: Udvidelse af landbrugsproduktion på Fyn vil blive umuliggjort.

De fynske landbrugsorganisationer havde informeret de politiske partier om konsekvenserne, inden repræsentanter for De Fynske Landboforeninger og Fyns Familielandbrug i torsdags, den 16. december, drøftede høringssvaret mere dybtgående med Fyns Amts Trafik- og Miljøudvalg.

Ifølge de to organisationers formænd, Niels Hansen og Ib W. Jensen, blev drøftelserne en skuffende oplevelse. Selvom landbrugets argumentation og konsekvensberegninger ikke blev modsagt af amtets egen forvaltning, fastholdt politikerne i udvalget deres indstilling til administrationsgrundlaget.

Landbruget blev rost for et vel udarbejdet og dokumenteret høringssvar, og der blev fra udvalgets side givet udtryk for, at indholdet havde givet mere viden. Derfor undrer landbrugets repræsentanter sig over, at udvalget tilsyneladende er totalt upåvirket, trods de alvorlige konsekvenser en eventuel vedtagelse vil få for landbruget, for lokalsamfundene og for beskæftigelsen på Fyn.

- For at overleve i landbruget er det afgørende, at man har mulighed for at tilpasse sig tidens krav med moderne teknik og moderne og miljøvenlige stalde, påpeger De fynske Landboforeningers formand, Niels Hansen. Men med det foreliggende forslag til et nyt administrationsgrundlag vil det blive meget vanskeligt - for ikke at sige umuligt - at rationalisere den nuværende produktion.

Som eksempel nævner han, at hvis en landmand køber en nabogård og ønsker at sammenlægge den produktion, der i øjeblikket er på de to ejendomme, så betragtes det fra amtets side som en udvidelse. Det betyder, at landmanden ikke bare kan regne med at fortsætte den samme produktion, hvis den samles i én moderne og mere miljø- og dyrevenlig stald.

- Fra landbrugets side frygter vi, at det nye administrationsgrundlag vil give strukturudviklingen et yderligere skub - med nedlæggelse af landbrug til følge, siger Niels Hansen. Vi mener, at amtet overspiller deres kort - med store konsekvenser for det fynske erhvervsliv.

- Det sidste ord er ikke sagt i denne sag, fortsætter Niels Hansen. Vi vil ikke stiltiende se på, at der foregår urimeligheder. Vi mener ikke, at der sker en forringelse af miljøet. Amtets egne opgørelser har således i flere år vist en faldende miljøbelastning fra landbruget.

- Jeg opfatter dette her som den største udfordring for landbruget i den tid, jeg har været med i organisationsarbejdet. Det drejer sig om mere end lige de arbejdspladser, der er på landbrugsejendommene. Cirka 10 procent af den fynske arbejdsstyrke er direkte eller indirekte beskæftiget med landbrugsproduktion. En hindring af rationaliseringer i primærlandbruget vil altså have vidtrækkende konsekvenser.

- Som sagt, vi stopper ikke her. Nu vil vi lige »fordøje« indtrykkene fra mødet, og så vil vi overveje, hvem vi vil tale med, slutter Niels Hansen.

Læs også