Et godt ry kan ikke købes

(LANDBRUG SYD)Imagedebatten med kævl og strid om, hvem der skal betale hvad, gavner ikke landbruget, siger Henrik Refslund Hansen, Skast ved Ballum, der forleden gik en anden vej: Han viste 43 børnehavebørn sin svinefarm - og jeg ville ønske, at mange andre landmænd vil gøre noget lignende, siger han.

- Vi skal se i øjnene, at man ikke kan købe et godt image. Men man kan gøre sig fortjent til det. Det bør vi tage fat på i landbruget. Når nogle børn tror, at kød gror et eller andet sted, hvor supermarkederne høster det, skal de da få et forkvaklet forhold til dyrehold. Vi er langt bedre tjent med at vise dem, at dyrene har det godt, mens de lever hos os, og forklare dem, at det er nødvendigt at have dyr til slagtning, hvis vi vil have frikadeller på middagsbordet. Eller røde pølser med sennep og ketchup.

Det forklarede svinefarmer Henrik Refslund Hansen, Skast ved Ballum, forleden den fremmødte presse, mens 43 børnehavebørn og seks pædagoger med god appetit gik løs på pølserne, som hans kone Lena havde varmet, mens den livligt vrimlende gruppe blev vist rundt på gården og så en del af de 16.000 slagtesvin, de årligt producerer.

Besøget var arrangeret i samarbejde med foreningen af Danske Svineproducenter, der sponsorerede bussen til børnehavebørnene. Hele syv pædagoger greb chancen til at tage med. Så mange plejer der ikke at være til at passe de 43 børn.

- Men jeg er rigtigt glad ved, at de også havde lyst til at tage med. Deres holdninger er også vigtige, sagde Henrik Refslund.

Han fortalte ikke ungerne ret meget på forhånd. Det var helt bevidst. De skulle møde grisene uden forudfattede meninger:

- Børnene skulle bruge deres egne øjne. Uden at der blev stukket noget under stolen. Vi fortalte dem også, at der lå tre syge grise i en sti. I en så stor besætning vil der jo uundgåeligt være enkelte, som har et dårligt helbred. Det hører med til virkeligheden, og det kan børn godt forstå.

Der var heller ingen nem appel til børns varme følelser over for helt små dyr. Henrik Refslund køber sine grise, når de har en vægt på 30 kg og fodrer dem op til slagtestørrelse. Så børnehavebørnene så på grise i forskellige størrelser – op til og med dem, hvor en rød plet angav, at de var klar til at afgå til slagteriet.

- Vis hellere børnene virkeligheden og de sammenhænge i den, der sikrer, at de får god mad på bordet. Det skal ikke males lyserødt, for det gavner ikke. Børn kan godt forstå, at hvis man vil have frikadeller, bliver man nødt til at slagte dyr - når de har forstået sammenhængen mellem dyrene og maden. Det, vi skal lægge vægt på fra erhvervets side, er at vise, at vi giver dyrene et godt liv først.

- Derfor håber jeg også, at mange andre landmænd vil tage det her op og vise børn – og måske også voksne - deres bedrifter. Jeg tror, det er bedst at begynde med børnene, for de møder ikke med forudfattede fordomme. Men faktisk har flere voksne også nævnt, at de gerne ville se mit produktionsapparat, efter at Landbrug Syd skrev, jeg havde inviteret børnehaven.

Lena og Henrik Refslund Hansen havde diskuteret sagen igennem, inden de sendte invitationen til den lokale børnehave, hvor deres ældste datter går, og de var enige om at give børnene et førstehåndsindtryk af moderne landbrug – også selv om der altid er en teoretisk risiko for smitte ved besøg. I øjeblikket er den så lav, at hensynet til landbrugets gode ry vejer tungere.

- Vi håber, at mange andre landmænd vil vise folk, hvor godt de faktisk gør det, siger Lena Hansen.

Der blev sagt »På gensyn!«, da ungerne sagde tak for i dag.

Læs også