Kommune opkrævede penge uretsmæssigt

En gruppe sønderjyske landmænd fik trukket hver 2300 kroner i hektarstøtte i en bræmmesag - men retten i Tønder har siden afgjort, at vandløbet er kunstigt. Nu venter de på pengene.

- Det er ikke alle, der synes, det er morsomt at blive politianmeldt to gange, når man ikke har gjort noget ulovligt.

Ordene kommer roligt fra gårdejer Anker Juhl i Ottesbøl ved Skærbæk. Så roligt, at man kun lige aner vreden under dem. Men den er der. Og han er ikke den eneste, der er vred.

En gruppe landmænd i Skærbæk Kommune, som alle har jord ned til vandløbet Midtrenden, blev to gange politianmeldt af kommunen for at dyrke jorden for tæt på renden. En af dem, Hans Otto Sørensen, blev, som omtalt i Landbrug Syd forleden, for nyligt frikendt af Tønder Ret i en sag, der til sidst lignede en parodi, fordi formanden for teknisk udvalg i Skærbæk frafaldt tiltalen og erkendte, at sagen aldrig burde have været rejst.

Midtrenden er nemlig en kunstig kanal og dermed ikke omfattet af bræmmereglerne. Dommeren optog alligevel sagen til dom – pure frifindelse.

Men de implicerede landmænd var allerede blevet straffet. Inden der var faldet dom i sagen, havde de alle sammen fået trukket hektarstøtte til korndyrkning på en hektar – ca. 2300 kroner – og havde desuden to bøder hængende over hovedet.

Med dommen i principsagen mod Hans Otto Sørensen er bødetruslen bortfaldet. Tilbage står spørgsmålet, hvornår de ser de 2300 kroner, som de hver især uberettiget er blevet trukket for.

- Det er ikke en herregård, men det er et princip, siger Anker Juhl. De kan ikke bare blive ved med at hælde noget ned over os, som vi stiltiende skal tage imod. Vi er blevet uretfærdigt straffet, inden der var faldet dom. Og vi har endnu ikke fået besked om, hvornår vi kan regne med at se pengene. Vi ved kun, at efter dommen i Tønder kan man ikke tillade sig at beholde det beløb, der blev trukket uretmæssigt.

Pengene er ikke det værste. Det svier mere i frie landmænd at blive politianmeldt og komme til at sidde på anklagebænken i en retssal, når man ikke har gjort noget ulovligt. Nogle af dem oplevede det endda to gange.

- Det er ret utroligt, at kommunen kunne melde os to gange, når de ikke var mere sikre i deres sag, siger Juhl.

Han har ikke været i tvivl om, at det drejer sig om et kunstigt vandløb, bl.a. fordi der er støbt et overløb i det. Men i øvrigt vidste alle de lokale, at Midtrenden i sin tid blev gravet som bevandingskanal for at få fersk vand ud til kreaturerne i marsken.

- Og så var det lidt ironisk, at jeg faktisk alligevel havde to meter bræmme på det meste af strækningen. Men det sparede mig hverken for politianmeldelsen eller for at få trukket i hektarstøtten, slutter Juhl med en hovedrysten.

Men Hans Jefsen tæller på knapperne med hensyn til, om han skal forlange pengene tilbage: - Jeg er mest fristet til at lade dem snuppe de 2000 kroner Jeg synes ikke, jeg orker en ny sag for at få et beløb af den størrelse returneret.

- Til gengæld regner jeg med, at vi får den beslaglagte hektarstøtte udbetalt, og det vil i det mindste halvere min udgift.

Hans Jefsen forudser i øvrigt en ny sag om et andet kunstigt vandløb, der går mellem den gamle og den nye vej til Rømø. – Det har virket som afløb for det gamle rensningsanlæg og har været ret så forurenet, siger han. Men ikke desto mindre har kommunen også behandlet det som et naturligt vandløb – med bræmme-pligt.

- Jeg ved, at mange mener, at der bør køres en sag på det vandløb også, siger han.

Læs også