Planer for ny skov efter storm skal i høring

Det tager tid at få etableret ny skov. Naturstyrelsen skal nu i gang med at undersøge, hvilken slags skov der skal plantes efter stormen

Bare i Sønderjylland blev 80.000 kubikmeter af statens nåletræ ødelagt under mandagens storm. Det oplyser Naturstyrelsen.

Og når store mængder træ vælter, er der masser af arbejde forude for styrelsen. For man kører ikke bare ud i skoven og planter nye træer. Det er nemlig ikke sikkert, at det er samme type skov, man gerne vil have til at vokse op.

- Vi skal finde ud af, om skoven kan genskabe sig selv, om vi skal plante den til eller lave andre naturtyper på stedet. Måske er det bedre at have en sø, som naturen og lokalbefolkningen kan have glæde af. Men det begrænser den træproduktion, samfundet efterspørger, og som giver indtægter til statskassen, siger vicedirektør i Naturstyrelsen Peter Ilsøe på styrelsens hjemmeside.

Her fremgår det, at Naturstyrelsen hvert år sælger træ fra statsskovene for godt 200 millioner kroner. Men en skov med en rig og varieret natur leverer mindre træ til videresalg end den mørke plantageskov.

Tager år

Derfor laver Naturstyrelsen driftsplaner, som viser, hvordan staten vil forvalte skoven.

- Driftsplanerne kommer i høring, så alle har mulighed for at påvirke skovens fremtid, lyder det fra Naturstyrelsen.

Ifølge Naturstyrelsen begynder arbejdet i første omgang i Sønderjylland med at rydde op i skovene og plantagerne, hvor masser af veje og stier stadig er spærrede – og hvor der ligger væltede træer, som kan være til fare for skovgæsterne.

Hos Naturstyrelsen forventer man, at der ligger en ny driftsplan for Sønderjylland klar inden for et par år.

Læs også