Hver tredje dansker foretrækker ny genteknologi i fødevareproduktion

37 procent af danskerne mener, at forædling via nye genteknologier burde være lovlig, hvorimod kun 9 procent mener, at den traditionelle forædlingsmetode, der sker ved brug af bestråling via radioaktivitet eller brug af kemi, som er den almene praksis i EU i dag, burde være lovlig.

I dag er de nye genteknologier underlagt GMO-lovgivningen, hvilket gør, at det er tæt på umuligt at bruge dem i EU. Men et nyt lovforslag fra EU-kommissionen er lige nu ved at gøre op med lovgivningen, så de nye genteknologier vil blive langt nemmere at bruge. Kommissionens forslag er et led i strategien om at gøre EU's fødevareproduktion mere bæredygtig og robust.

Men vil danskerne udtrykke samme skepsis overfor nye genteknologier til fremavl af planter, som de gjorde overfor GMO’erne i 1990’erne? En ny undersøgelse indikerer, at de danske forbrugere faktisk er langt mere positive over for de nye genteknologier, end den måde vi forædler planter på i dag. Det skriver Tænketanken Frej i en pressemeddelelse.

- Ifølge undersøgelsen er hele 65 procent af danskerne er imod den nuværende forædlingsmetode med radioaktiv bestråling. Undersøgelsen viser, at forbrugerne er mere positive over for nye genteknologier end hidtil antaget, og særligt hvis teknologierne bruges til samfunds positive formål, siger Marie-Louise Boisen Lendal, direktør i Tænketanken Frej.

Selvom undersøgelsen viser, at forbrugernes vidensniveau om planteforædling er lavt, er forbrugerne meget åbne overfor at tillade genteknologi, hvis det har positive samfundseffekter. 61 procent af de danske forbrugere synes, at genteknologi bør tillades, hvis det har en positiv sundhedseffekt. Hvortil 59 procent af danskerne synes, at genteknologi bør tillades, hvis det er med til at fremme bæredygtighed.

Bæredygtig fødevaresektor

Chef i DI Bio Mikael Wraae Valsted ser optimistisk på de danske forbrugeres positive indstilling overfor de nye genteknologier.

- Det er essentielt for DI Bio, at vi har bred offentlig opbakning til udviklingen af disse nye genteknologier, inden Europa-Parlamentet og Rådet træffer beslutning om NGT-forslaget. Det sender et stærkt signal til vores danske MEP’ere og regeringen, at danskerne går foran i den grønne omstilling, herunder med udnyttelsen af klimapotentialet i NGT, siger chef for DI Bio Mikael Wraae Valsted.

Også Tænketanken Frejs direktør ser positivt på undersøgelsens resultater, men understreger vigtigheden af at bruge teknologierne med bæredygtighed for øje.

- Nye genteknologier kan være et vigtigt værktøj til at skabe en mere bæredygtig fødevaresektor. Men det er vigtigt at understrege, at teknologierne ikke er bæredygtige i sig selv. Det kræver, at politikerne skaber de rigtige rammer for, at teknologierne bliver benyttet til at understøtte den strukturelle bæredygtige forandring, som vores fødevaresektor har brug for, siger Marie-Louise Boisen Lendal.

Læs også