L&F inviterer til webinar om vandmiljø og vandplaner

Landbrug & Fødevarer indbyder til webinaret »Vandmiljø og vandplaner – hvad er status, og hvordan arbejder L&F med området fremadrettet«.

Der sker meget på vandmiljøområdet for tiden.

I juni måned kom de nye vandplaner, hvor placeringen af indsatskravene er ændret markant i flere vandoplande i forhold til før.

I september satte medierne fokus på det værste iltsvind i 20 år i de danske fjorde og indre farvande og landbrugets udledning af kvælstof som den væsentligste årsag.

Og i oktober kom et internationalt ekspertpanel med deres vurdering af vandplanernes faglige grundlag. Det internationale ekspertpanel var nedsat som led i den »second opinion« på vandplanerne, der også omfatter fire lokale kystvandråd. Second opinion skal ligge til grund for et genbesøg af vandplanerne næste år.

Men hvad er op og ned på iltsvind og vandplaner? Hvad sagde det internationale ekspertpanel, og hvordan forholder Landbrug & Fødevarer sig til deres konklusioner? Og hvordan arbejder Landbrug & Fødevarer – i samarbejde med de lokale foreninger – politisk med vandmiljøområdet og kvælstofindsatserne fremadrettet?

Det kan du blive klogere på ved at deltage i det kommende webinar der finder sted torsdag den 30. november klokken 14-15, hvor du vil møde Miljødirektør Anders Panum Jensen og chefkonsulent Marie Østergaard.

– Nye vandplaner, internationalt ekspertpanel, kystvandråd, genbesøg – og det værste iltsvind i tyve år. Der sker rigtig meget på vandmiljøområdet for tiden, både politisk og biologisk. Med dette webinar vil vi forsøge at give et overblik over, hvad der er op og ned på det faglige, og hvordan L&F arbejder politisk med dagsordenen, siger Marie Østergaard fra L&F.

Du tilmelder dig webinaret her: https://landbrugfdevarer.twentythree.com/webinars.

Læs også