Grønne millioner kan nu søges i vestjysk kommune

Nu åbner Grøn Pulje med over 5 mio. kroner til den sydlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune. Borgere med ideer til projekter, der ligger højst 4,5 kilometer fra vindmøllerne ved Sdr. Bork og solcelleparken ved Nr. Bork/Hemmet, kan nu søge penge fra Grøn Pulje

De producerer allerede ren, grøn energi, og nu er der også grønne penge at høste for lokalsamfundene i nærheden af vindmøllerne ved Sdr. Bork og solcelleområdet imellem Nørre Bork og Hemmet.

Gennem ordningen Grøn pulje udloddes der nemlig penge fra de to projekter på i alt 5.1 mio. kroner, og det er vel at mærke penge, der skal gøre gavn i de lokalsamfund, der til daglig kigger på vindmøllerne og solcellerne.

Helt konkret indeholder puljen 3,5 mio. kroner til lokalområdet omkring møllerne i Sdr. Bork og 1,6 mio. kroner til området omkring solcelleparken mellem Nørre Bork og Hemmet.

Det betyder, at foreninger og selvejende institutioner i en radius af 4,5 km fra møllerne og solcelleparken kan søge tilskud i de to puljer til almennyttige projekter i lokalområdet.

- Midlerne skal komme lokalsamfundene og de lokale fællesskaber til gavn, så privatpersoner kan som udgangspunkt kun søge penge fra Grøn Pulje, hvis de søger til et alment-gyldigt formål, forklarer Martin Serritslev Riis, udviklingskonsulent ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Han tilføjer, at de mange penge i Grøn Pulje indbetales af opstillerne af vindmøllerne og solcellerne som kompensation til netop lokalsamfundene.

I retningslinjerne for Grøn pulje står der, at midlerne i puljerne kan bruges til »mange forskellige formål, herunder grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål etc.«

Der står også videre:

»Kommunen må i forbindelse med tildeling af tilskud ikke yde erhvervsstøtte eller begunstige enkeltpersoner.«

Informationsmøde om Grøn Pulje

Politikerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har vedtaget, at pengene fra Grøn Pulje skal gå til projekter inden for en radius på 4,5 kilometer fra det enkelte vedvarende energianlæg - og derfor opfordres lokale foreninger og selvejende institutioner altså nu til at få sendt en ansøgning, hvis de har projekter, der kan bruge en økonomisk indsprøjtning.

Man søger om penge fra puljen via kommunens hjemmeside. På kommunens hjemmeside kan man også se, hvordan det besluttes, hvem der får del i midlerne. Indstillingsudvalget kan bl.a. tage hensyn til naboerne og i hvilken grad projektet er til gavn for en bred målgruppe. På hjemmesiden kan man se, hvem der sidder i indstillingsudvalget, der består af lokale politikere.

Man kan også se, hvilke projekter der tidligere har fået midler fra Grøn pulje. De er bl.a. gået til forbedringer i forsamlingshusene i Bølling og Faster, opgraderinger af legepladser, gadelys på en skolesti i Ådum, sadler til ridefysioterapi i Skjern Rideklub og etablering af kabelskab til Skjern Festuge.

Ansøgninger til de to puljer skal være indsendt senest den 11. februar 2024. Ansøgere kan forvente at få svar på deres ansøgning i medio april.

I forbindelse med offentliggørelsen af midlerne afholdes informationsmøde om puljen i Sdr. Bork Forsamlingshus d. 13. december kl. 19.30. På mødet vil der blive informeret nærmere om grøn pulje og ansøgningsprocessen. Tilmelding er ikke nødvendig.

Læs også