Inspiration til fremtiden

Fremtiden er svær at spå om, men man kan forberede sig godt, herved opnår man ofte større mulighed for at klare de udfordringer, der måtte komme. Derfor er det vigtig at holde sig opdateret, søge ny viden og lade sig inspirere til at sikre den fremtidige drift.

Rasmus Kjærgaard Wielandt, kvægrådgiver ved KvægXperten

Som kvægrådgiver ser jeg også dette som værende min vigtigste opgave at kunne være med til at inspirere og udfordre mine kunder til forsat at udvikle deres bedrift. Derfor opfordrer jeg også alle til at komme med til diverse kongresser, der løber af stablen hen over vinteren, da det giver mulighed for at få nye ideer og inspiration med hjem og for at udvide og pleje sit netværk.

KvægXperten vil holde kvægfaglige indlæg på henholdsvis Fjordland Kongres og AgriNord Kongres i starten af februar.

Tilbageblik giver indsigt til fremtiden

Rentestigninger, faldende mælkepris og stor forskel i foderomkostninger må være hovedkonklusionen på et 2023 med meget varierende resultater.

Rentestigningerne kan tydeligt ses i regnskaberne for 2023, hvor gælden pr. ko pludselig har stor betydning for årets resultat. Efter 10 år med meget lav kort rente, blev virkeligheden fra 1. januar 2023 pludselig en anden, da den primær finansiering anvendt i landbruget er kort variabel rente.

Hvad kan vi lære af årets resultater og hvad kan vi tage med ind i strategien for fremtiden? Hvordan ser prognoserne og budgetterne ud for 2024? Alt det og meget mere kan du blive klogere på til Fjordland Kongres og Agri Nord Kongres, hvor regnskaberne fra 2023 vil blive gennemgået.

Skal du producere dit eget opdræt?

I Viking Nyt fra november 2023 kunne vi læse om Simherd-beregninger på hvorvidt det vil kunne svar sig økonomisk at indkøbe alt opdræt. Den umiddelbare konklusion var, at det kunne godt svare sig. Dette afhænger naturligvis af ens omkostninger til at producere kvier og hvorvidt man lykkes med at producere kvier af den ønskede kvalitet.

På mange ejendomme går kalve og kvier i nogle ældre og tidskrævende staldsystemer og ofte også på en anden ejendom end der hvor køerne er. Dette medfører, at der går meget tid med at passe opdræt, der i bedste fald generer et meget lille afkast. Tid der i stedet kunne spares væk eller bruges på bedre pasning af ens køer eller om muligt flere køer. Indkøb af opdræt er ikke for alle, men det kan give mening for mange og der ligger rigtig mange positive gevinster ved det for både aftager og producent af kvierne.

Skal du producere andres opdræt?

Produktion af kvier til salg er en oplagt ekstra indtægtskilde for den dygtige landmand med de rigtige rammer og stalddesign. Der vil være mange større besætninger, der har en uudnyttet kapacitet i deres produktion af kvier, hvor de i dag kun producerer de kvier, de selv skal bruge, men hvor de forholdsvis nemt ville kunne producere det nødvendige antal drægtige kvier til en eller to mindre kollegaer. For dem vil de ekstra kvier kun være med til at reducere gennemsnitsomkostninger pr. produceret kvie til egen besætning og ofte medføre en væsentlig ekstra indtægtskilde.

Modsat kvier til eksport vil man med en fast aftager være sikker på at få kvierne solgt og til en aftalt pris. Den øgede produktion af kvier, giver også flere kvier af selektere imellem til egen besætning og dermed bedre dyr til egen besætning.

Min påstand er, at der ligger et stort potentiale for mange ved enten at droppe egen produktion af opdræt eller ved at producere til andre. Derfor vil jeg sammen med Betina Katholm, økonomikonsulent Agri Nord, kigge nærmer på scenariet med at droppe produktion af opdræt til Agri Nord Kongres den 7. februar. Her vil vi sætte tal på konceptet og forhåbentligt være med til at inspirere og plante frø til din fremtidige drift.

Salg af kvier kan give følgende mulighed

 • Ekstra indtægtskilde
 • Bedre kapacitets udnyttelse
 • Reducere omkostninger til produktion af egne kvier
 • Fast aftager giver sikkerhed
 • Større selektionsgrundlag og dermed genetisk fremgang

Indkøb af kvier kan give følgende muligheder

 • Reduceret lønomkostninger
 • Bedre tid/mere fokus på køerne
 • Udvide ko antallet
 • Bedre udnyttelse af eksisterende rammer
 • Højere selvforsyningsgrad
 • Genetisk fremgang i form af bedre dyr
 • Lavere udskiftningsprocent
 • Ens fordeling af kælvninger
 • Krydsningsfrodighed
 • Opsige forpagtet jord
 • Lavere klimabelastning pr. kg EKM

Læs også