Nøgleord: Logistik og motivation

Mens logistikken er tænkt ned til mindste detalje, er Lean og medarbejdermotivation to af nøgleordene på Hestbækgaarden ved Farsø.

Mælkeproducent Jakob Skov fortalte på årets grovfoderekskursion med Seges om planlægningen og opførelsen af ny kostald i 2015.

- Vi startede med at tegne en stald til 600 køer med den bedste logistik, vi kunne forestille os. Og vi forsøgte at tage højde for alt – lige ned til, hvor kostene skulle hænge på væggene, fortalte mælkeproducenten, der siden skalerede projektet ned til halv størrelse. Helt efter planen.

- Det var fra start af meningen at få tegnet en stald, der var dobbelt så stor som de 300 køer, vi havde tilladelse til at have, så vi på et senere tidspunkt havde muligheden for at udvide og samtidig bevare den gode logistik, forklarede Jakob Skov, der har fire Lely-malkerobotter til at tage sig af de 300 årskøer.

Lean 

Mens de fysiske rammer er planlagt ned til mindste detalje, overlader Jakob Skov heller intet til tilfældighederne, når det kommer til medarbejderne.

- Et af de helt store aktiver på gården er mine fire medarbejdere. Og hvis de skal yde en stor indsats, er det vigtigt, at jeg møder skarp ind hver morgen, fortæller gårdejeren, der for at blive endnu bedre til opgaven som arbejdsgiver i foråret deltog på et Lean-kursus sammen med sin fodermester Patrick Strøm.

- Jeg vil rigtig gerne, at vi bliver bedre til at strukturere den måde, vi optimerer på. Derfor arbejder vi på at sætte mere konkrete mål i stedet for at tage tingene, som de kommer, og optimere lidt hist og her uden nogen overordnet plan, forklarer Jakob Skov, der fokuserer meget på, hvordan han bedst muligt motiverer sine medarbejdere.

- Der er især tre punkter, jeg lægger stor vægt på i forhold til medarbejderne: Jeg tror på, at man får mere motiverede medarbejdere ved at give dem frihed under ansvar. De skal have fleksibilitet i deres hverdag, så de også kan have et fritidsliv ved siden af arbejdet. Og så skal jeg være en stor sparringspartner for mine medarbejdere. Jo bedre, jeg coacher dem, jo større er sandsynligheden for, at de får de gode idéer, der kan gøre os endnu bedre, forklarede han.

- For mig at se er de tre punkter med til at skabe en attraktiv arbejdsplads. Og det er altså noget, vi i den grad har brug for i dansk landbrug, konstaterede Jakob Skov, der blandt andet kan prale af at have ansat en tidligere elev, der var søgt tilbage til gården efter endt uddannelse.

christian@landbrugnord.dk
telefon +45 61 20 96 68

Krybestrøm drillede

Jakob Skov havde en stald med nye malkerobotter, god foderkvalitet og rammer, der så ud til at være ideelle for god kokomfort.

Alligevel kunne han se køer, der ikke ville gå i robotten, ikke ville æde og ikke ville lægge sig ordentligt i sandsengene.

- Det var noget, der kom snigende, og der gik lang tid, før vi fandt ud af, at det var krybestrøm, der var problemet. Det var ikke det første, vi havde gættet på, da det jo var en ny stald fra 2015. Det var en masse småting, som over et par år begyndte at give store problemer, forklarer mælkeproducenten, der glæder sig over igen at have fået styr på situationen.

- Det betyder, at vi igen kan rykke på køerne ved at flytte på foderplanen. Før havde det ingen effekt, ligegyldigt hvad vi gjorde, fortæller Jakob Skov, der i skrivende stund kan se sine køer levere 12.606 kg EKM i gennemsnit.

Læs også