Nyt malkeanlæg skulle være arbejdsmiljøvenligt og enkelt

Stor sydvestjysk mælkeproducent gik fra en malkekarrusel til et 2x24 side by side malkeanlæg. Teknikken er monteret i en lun og tør kælder - afskærmet fra malkestaldens fugtige miljø.

Søren Asger Lundgaard har selv været aktivt med inde over under hele monteringsprocessen. Alt er placeret praktisk og hensigtsmæssigt under størst mulig hensyntagen til arbejdsmiljøet for malkerne.

Pulsatorerne og mælkemålerne er installeret i en kælder under selve malkeanlægget. Her sidder udstyret helt afskærmet fra det fugtige miljø i selve malkestalden.

KVÆG Arbejdsmiljø og enkelhed var centrale nøgleord, da Søren Asger Lundgaard i sommer skulle vælge nyt malkeanlæg.

Den 38-årige landmand driver Korsvanggård ved Darum i nærheden af Esbjerg. Besætningen er på 650 Dansk Holstein-årskøer og når op på 750 årskøer plus hundyropdræt inden årsskiftet.

Søren Asger Lundgaard har været selvstændig siden 2007. Han er 8. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1760.

- Vi har udvidet besætningen løbende over en årrække, og vores 20 år gamle 26-pladsers malkekarrusel var slidt op, så der skulle skiftes malkeanlæg, forklarer den sydvestjyske mælkeproducent.

 

Overvejede robotter

Han var vidt omkring i sine overvejelser omkring valg af malkesystem og begyndte med at tænke i robotter, men sådan kom det ikke til at gå.

Teknikken i form af pulsatorer og mælkemålere er installeret i en kælder under malkeanlægget.

 - Hovedårsagen til, at jeg endte med at vælge et anlæg med kælder under, er, at vi så kunne få teknikken installeret helt afskærmet fra det fugtige miljø i selve malkestalden og i stedet placere det i kælderen, fortæller Søren Asger Lundgaard.

 

Større driftssikkerhed

- Teknikken holder uden tvivl længere, når den befinder sig i en lun og tør kælder. Jeg er sikker på, at det vil give større driftssikkerhed og færre irriterende driftsstop i det daglige, siger han og fortsætter:

- Når pulsatorerne befinder sig i en kælder under malkestalden, er der også mærkbart mindre støj i malkestalden. Det giver en god og behagelig arbejdsplads for malkerne.

- Vi har fået et enkelt malkeanlæg med en kort oplæringstid. Og jeg forventer lave vedligeholdelsesomkostninger, siger mælkeproducenten fra Esbjerg-egnen.

Malkeanlægget er leveret af Agriteknik ApS, Brørup, og har BouMatic inventar samt Strangko malketeknisk udstyr.

 

Pumpenedbrud betyder ikke driftsstop

- Jeg har bevidst valgt en løsning med to vakuumpumper og to mælkepumper. Skulle der blive nedbrud på en vakuumpumpe eller en mælkepumpe, kan vi bare dreje på en hane og malke videre uden afbrydelse, indtil fejlen er rettet, forklarer Søren Asger Lundgaard.

For at skåne malkerne for tunge løft er der monteret en separat mælkeledning til framalkningsmælk. I øvrigt kobles malkesættene og spandene til framalkning sammen med det øvrige malkeanlæg og vaskes sammen med dette.

Søren Asger Lundgaard har selv været aktivt med inde over under hele monteringsprocessen. Alt er placeret praktisk og hensigtsmæssigt under størst mulig hensyntagen til arbejdsmiljøet for malkerne.

- Der har selvfølgelig været nogle tilpasninger i begyndelsen. Men nu kører anlægget næsten, som det skal, og malkerne er glade for det, siger han.

 

Ingen malker mere end én gang dagligt

- Hver malkning tager omkring fire og en halv time, og der er altid to til at malke. Vi lægger vægt på, at malkningen foregår med 2-mandshold, og at ingen skal malke mere end én gang dagligt, siger Søren Asger Lundgaard.

 - Så kan vi tilrettelægge arbejdet sådan, at de medarbejdere, der malker, kan møde én gang dagligt og så køre hjem. Ud af vores 10 medarbejdere er der seks, der malker, tilføjer han.

- Da jeg skulle vælge malkeanlæg, betød det meget, at det var fra et etableret firma med hovedkontor i Danmark og en forhandler tæt på. Derudover er det, i min optik, et meget solidt og enkelt produkt, slutter den sydvestjyske mælkeproducent.

 

l-l

Læs også