Miljøstyrelsen: Tilladelse skulle aldrig være givet

Gefion kritiserede tidligere på året Miljøstyrelsen for håndteringen af slam-sagen i Karrebæk Fjord. Nu giver Miljøministeren og styrelsen Gefion medhold i, at sagsbehandlingen ikke var korrekt, og at tilladelsen til dumpning ikke skulle have været givet.

Det var en fejl, at der blev givet tilladelse til at dumpe slammet i områder hvor der er både ålegræs og målestationer, der skal måle fjordens miljøstilstand. Samtidig anerkender Miljøstyrelsen, at den ikke har taget højde for, at slammet er dumpet i et Natura-2000 område. 

Sådan lyder det nu, efter at Gefion tidligere på året kritiserede Miljøstyrelsen for dens håndtering af slam-sagen i Karrebæk Fjord.

- Når man tænker på, hvor meget fokus der er på vandplaner og vandmiljø, så kan jeg simpelthen ikke forstå, at det skal være en lokal landboforening som Gefion, der gør styrelsen opmærksom på, at de ikke har lavet en vurdering af miljøkonsekvenserne, siger formanden for landboforeningen, Torben Hansen. Han er dybt forundret over, at styrelsen skriver til Gefion, at de ikke tog højde for, at fjorden er et Natura-2000 område. 

Bortforklaring

Dumpningen af slammet betyder, at levevilkår for ålegræsset er ødelagt, og der er efter Gefions opfattelse usikkerhed omkring målingernes kvalitet. Derfor vil Gefion have taget de dele af fjorden, der er påvirket af graveaktiviteterne, ud af vandplanerne. Det afviser Miljøstyrelsen, der  skriver, at de vil være opmærksomme på uregelmæssigheder i målingerne. Styrelsen henviser til, at man ikke kan tage dele af en fjord ud af vandplanerne, det står i kontrast til tidligere tiders praksis, hvor amtet havde forskellige målsætninger i fjorden. 

I redegørelsen bortforklarer styrelsen de prøveresultater, som Gefion tog af slammet. Prøverne viste, at slammet var fuld af næringsstoffer og gift, men det mener styrelsen skyldes, at prøver var taget et sted, hvor der for årtier siden var en dumpet forurenet materiale. Den kritik tilbageviser Gefion, fordi dykkeren der tog prøver kunne se, at slammet var dumpet for nylig. Styrelsen mangler stadig at fortælle, hvor de så har dumpet slammet, hvis det ikke er der, hvor Gefion tog prøverne. 

- Jeg må indrømme, at jeg er meget utilfreds med hele forløbet. Men det viser endnu en gang, at der er mange andre faktorer end landbrug vi skal se på, når vi vurderer tilstanden i vores fjorde. Men det klæder styrelsen, at de anerkender, at det er en klar fejl fra deres side, siger Torben Hansen.

mip

Læs også