Millioner fra landbrugsaftalen skal forvandles til lavbundsprojekter

Alene i år er der afsat 375 millioner kroner til lavbundsprojekter, som kan bidrage til den grønne omstilling ved at udtage kulstofrige lavbundsjorder, skriver Landbrugsstyrelsen

Nu bliver det igen muligt for kommuner og lokale afdelinger i Naturstyrelsen at trække i ét af de helt store håndtag i den grønne omstilling af landbruget.

Siden i fredags har de nemlig kunne søge om pengene fra efterårets landbrugsaftale til udtagning af lavbundsjord.

- Vi har arbejdet på at lave en mere fleksibel støtteordning, så endnu flere projekter kan komme i gang. Det betyder blandt andet, at vi i højere grad vurderer, om projekterne i sin helhed giver den rigtige klima-effekt for pengene, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Mette Hyldebrandt-Larsen.

Derfor er det ikke længere et krav, at 75 procent af den jord, som indgår i projekterne skal have et kulstofindhold over 6 procent. Selvom en enkelt mark i et projekt har et lavere kulstofindhold, kan det nemlig ifølge Landbrugsstyrelsen i nogle tilfælde give god mening at gennemføre projektet alligevel, hvis resten af projektet leverer høje reduktioner.

- Det centrale er, at vi gør det lettere at udtage flere kulstofrige lavbundsjorde og samtidig holder omkostningerne nede, for hvert ton CO2 der spares, siger enhedschef Mette Hyldebrandt-Larsen.

Våd jord bremser udledning af CO2

Når kulstofrige lavbundsjorde udtages, sker nedbrydningen af jordens kulstofindhold langsommere eller ophører helt. 

- Jo mere kulstof der er i jorden, desto større er potentialet for at reducere udledningen af drivhusgasser. Derfor vil det variere fra mark til mark, hvor stor CO2-besparelsen bliver. De 375 millioner kroner, som kan søges i år, kan give en potentiel reduktion på op til cirka 42.000 ton CO2 årligt, siger Mette Hyldebrandt-Larsen.

De 375 millioner kan søges på to ansøgningsrunder nu, eller når 2. ansøgningsrunde åbner til sommer. Pengene går både til forundersøgelser, der skal afklare, om projekterne kan lade sig gøre i praksis, kompensation til landmændene og til selve etableringen af lavbundsprojekterne.

Læs også