Landbrugsstyrelsen forlænger ansøgningsfristen

Planteavlsrådgiver: De må sørge for, at det her ikke kommer til at koste landmændene i den anden ende!

Landbrugsstyrelsen har tirsdag meldt ud, at ansøgningsfristen for årets hektarstøtte er udsat 14 dage, begrundet med covid-19 udfordringer. Fristen for at indsende ansøgningsskemaet er således udskudt til den 1. maj, mens ændringsfristen bliver den 26. maj. Ansøgningsrunden åbnede den 3. februar og Landbrugsstyrelsen har modtaget knap 22.000 af de forventede cirka 38.000 støtteansøgninger. 

Den seneste uge har Landbrugsstyrelsens it-system Tast-selv dog også, været ramt af flere, store nedbrud.

- Vi har hørt, at konsulenter og landmænd gerne vil have mere tid til at indsende deres ansøgninger. Vi står i en helt særlig situation lige nu, som kommer til at udfordre os resten af året.

- I lyset af den har vi besluttet at forlænge ansøgningsrunden, siger Landbrugsstyrelsens direktør, Jette Petersen.

Hun siger endvidere, at der er en risiko for, at Landbrugsstyrelsen ikke kommer til at kunne overholde deres udbetalingsmål, som følge af fristforlængelsen.

Konsulent er ikke imponeret

Fra Søren Overgaard Schnipper, planteavlsrådgiver hos BJ-Agro, må styrelsen dog sørge for, at det ikke sker.

- De ekstra 14 dages frist vi har fået, er efter min målestok kun kompensation for foreløbig en uges kortere, oprindelig planlagt åbningstid, siger han.

- Ansøgningsperioden har i mange år kørt fra 1. februar til 21. april, men er i år startet senere, nemlig 3. februar, og var indtil tirsdag planlagt til at slutte allerede den 17. april. Og der er i år også indeholdt en påskeferie -for nogle- i perioden, for ikke at tale om, at der sammenlagt har været cirka en uge med manglende adgang til systemet på grund af IT-nedbrud.

- Og meget uhørt regner en offentlig institution nu med 60 timers arbejdsuge, siger Søren Overgaard Schnipper.

Udbetal a´conto-beløb til landmændene

Han mener, at der set i lyset af udfordringerne mange konsulenter har på grund af vanskelige arbejdsforhold i corona-tiden, sagtens kan blive behov for yderlig forlængelse af ansøgningsfristen.

- Ingen ved jo, hvad der kommer til at ske. Og hvis det her giver anledning til senere udbetalinger i den anden ende, må hjælpepakker fra EU, for eksempel i form af a´conto-udbetalinger, skulle forhandles hjem på politisk niveau, siger han.

- Jeg selv og alle andre konsulenter koncentrerer os i første omgang, her og nu, om at få indsendt fællesskemaerne.

- Og vi snakker på alle tider af døgnet, når der indimellem er hul igennem i systemet.

Ekstra udfordringer i år

Han forklrer, at det ikke kun er it-systemerne, der driller.

- Vi knokler på for at få styr på betalingsrettighederne, som der også har været bøvl med, for en ansøgning er ikke en krone værd uden betalingsrettigheder, påpeger Søren Overgaard Schnipper.

- Herudover indsender vi GKEA-skemaer (obligatorisk kvoteberegning) i år for alle bedrifter.

- Og der ligger en ekstra stor byrde med de målrettede efterafgrøder, hvor der stadig i øjeblikket mangler cirka 170.000 hektar. Dertil kommer bøvl med forsinkelse af tilsagn og økologi, producentskifter. Og jeg kunne blive ved, siger han.

Den rigtige beslutning 

Fra områdedirektør Niels Peter Nørring, Landbrug & Fødevarer lyder det, at udskydelsen af fristen er den rigtige beslutning, men at det er nu vigtigt, at Landbrugsstyrelsen lægger sig i selen og sikrer, at ansøgningsrunden kan afvikles uden yderligere tekniske problemer, og at udskydelsen af fristen ikke får konsekvenser for udbetalingerne.

- Den seneste uge har tast-selv systemet haft flere nedbrud, hvor det ikke har været muligt at arbejde i systemerne. Vi har desværre oplevet stigende og mere langvarige problemer med systemet, en situation som ikke er rimelig for de mange konsulenter og landmænd, der sidder og arbejder med årets ansøgninger, fastslår han.

- Vi fortsætter med at følge situationen meget tæt og fortsætter dialogen med styrelsen. Vores klare udgangspunkt er fortsat, at ingen skal komme i klemme med deres ansøgninger grundet IT-nedbrud med mere og grundet den ekstraordinære arbejdssituation som følge af Covid 19-krisen.

majbritt@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 60 40

Læs også