bannerPos

Svinenoter: Desinfektion mod MRSA er testet

14-11-2019 10:42

Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning har undersøgt, om smitteniveauet i grise og i staldluft i MRSA-smittede besætninger kan nedsættes væsentligt under anvendelse af nye desinfektionsteknologier. Undersøgelsen er gennemført som en såkaldt screening af mange desinfektionsteknologier, hvorved kun teknologier med stor effekt ville kunne udpeges.

I undersøgelsen, der er gennemført i samarbejde med Veterinærinstituttet, DTU, som har været projektleder på projektet, har ingen af de testede desinfektionsteknologier vist sig i stand til at nedsætte forekomsten af dyre-MRSA blandt grisene eller i staldmiljøet.

Grisenes produktivitet blev heller ikke forbedret, ligesom forekomsten af antibiotikabehandlinger og forekomsten af diarréfremkaldende bakterier var upåvirket af teknologierne.

Anbefalinger til huldstyring i soholdet

Ved fodring af søer er der mange hensyn at tage til både foderstyrke og sammensætning af foderet. Det område, der bør have størst fokus, er dog stadig en god huldstyring. Det er afgørende for såvel reproduktion samt for succesen i farestalden. Det meddeler salgskonsulent Morten Sloth Pedersen i det seneste nyhedsbrev fra Nutrimin.

- Scanning af rygspæk ved indsættelse i farestald og igen ved fravænning sikrer en ensartet vurdering af huldet, så søerne kan sættes på den rigtige foderkurve. Knapt så erfarne medarbejdere vil have gavn af scanning frem for en visuel vurdering af huldet.

Ifølge konsulenten viser et nyt forsøg, at man allerede tidligt i drægtighedsperioden kan se en forskel i pattegrises størrelse, selvom de er fra samme kuld. Forsøg lavet af Københavns Universitet viser en stor variation i størrelsen af fostre i samme kuld allerede ved dag 26.

- Forsøget viser også en sammenhæng mellem det enkelte fosters størrelse og moderkagens størrelse. Moderkagen dannes mellem dag 12 og 16 i drægtigheden. Derfor bør man undgå at reparere på manglende huldstyring ved at fodre fede søer under »vedligeholdelsesfoder« i drægtighedsperioden, da tilstrækkelig forsyning af næringsstoffer har betydning for udviklingen af moderkagen og dens vækst, påpeger Morten Sloth Pedersen.

Hvidløg kan måske være en effektiv erstatning til medicinsk zink

Generelt er der i økologien et udtalt ønske om at finde »naturlige« alternativer til forebyggelse af diarré hos smågrise, og en mere skånsom løsning med noget så velkendt som hvidløg og sure bær i hovedrollen er muligvis rykket et skridt nærmere med projektet MAFFRA II, der ledes af forskere fra Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet.

I tidligere projekter har man kigget på en række plantearter med antibakterielle stoffer, og fokus er efterhånden blevet snævret ind til ramsløg og hvidløg. Da ramsløg ikke er i industriel produktion, men skal samles i naturen, går man i det nye projekt videre med hvidløget af praktiske og økonomiske årsager – og så fordi koncentrationen af de stoffer, der virker mod diarré, er meget større i hvidløg end i dets vilde fætter, ramsløg.

Projektleder, seniorforsker Martin Jensen fra Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, forklarer:

- I det nye projekt skal vi levere en endelig dokumentation for virkningen og skalere dét op, som vi har fundet ud af og få det helt ud i den virkelige verden. Planen er bl.a. at lave et demonstrationsforsøg i en økologisk svinebesætning. Her skulle vi gerne kunne se, at landmanden får færre syge grise og lavere dødelighed blandt smågrise ved at tilsætte hvidløg og bær i foderet.

Projektet løber frem til den 1. juli 2022 og er en del af Organic RDD 4-programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Projektet har fået tilskud fra GUDP - Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram.

Nyt værktøj sikrer hurtig og effektiv rengøring af rullende mælkeautomat til kalve

En stor del af Calvex’ kunder gør et godt stykke arbejde omkring den daglige rengøring af deres Mælketaxa. Men der er også plads til forbedringer, lyder det fra firmaet, som nu gør rengøringen endnu nemmere i hverdagen.

Plus 15 procent efterafgrøder ødelægger mere, end det gavner

Foreningen for reduceret jordbearbejdning i Danmark har i årevis argumenteret for, at der er brug for langt større frihed til at sammensætte gode, effektive blandinger med indhold af bælgplanter – uden at blive hørt. Det fremmer ikke forståelsen for efterafgrøderne, siger formanden for FRDK’s fagudvalg.

Vi vil behandles ordentligt!

Efterafgrøderne forværrer klimakrisen – bak op om »Oprør fra landet«, anbefaler en af initiativtagerne, Peter Kiær.

Økologien fænger: - Sjovt med det gamle håndværk

Det gamle håndværk har været sjovt at vende tilbage til. Og ny teknologi lokker, siger Ulrik Olsen.

Økologitilskud og handelsstrategi reddede bundlinjen

Hvis Agrovest var fortsat med konventionel drift, havde økonomien været dårligere i både 2018 og 2019.

Økologisk omlægning var det bedste valg for bundlinjen

En driftsleders jobskifte gav anstødet til, at Agrovest droppede konventionelt landbrug. Omlægningen er gået godt, fortæller medejer af det økologiske planteavlsselskab, Ulrik Olsen.

Bøden for en udgået dunk i kemirummet er 8.000 kroner

Brug tid her i vinter på at gennemgå kemirum og kemilager. - Det kan være den bedste timeløn, du kan sikre dig, i forhold til risikoen for, at der i tilfælde af en kontrol bliver fundet ulovligt kemi, påpeger Agrovi.

Veterinær julesang møder kritik i landbruget

- Det er dårlig stil, lyder det fra Per Bardrum, direktør hos Danske Svineproducenter, om en julesang fra statslige veterinærfolk, der sang om skærpet kontrol og om at give transportører med logbogsændringer »det glatte lag«. Humor og satire er okay til en julefrokost, lyder det fra Fødevarestyrelsen.

DLG-messe med klima og vækst på dagsordenen

Ringsted Sport Center danner i begyndelsen af januar rammen om DLG VækstForum, der blandt andet har fokus på klima og bæredygtighed.

Skån klima og natur for politisk aktivisme

Skån klima og natur for politisk aktivisme
Side 1 af 1723 (34459 artikler)Prev1234567172117221723Next