Eksportportalen advarer om ekstreme temperaturer

EksportKontrolCentret tilbagesender mange logbøger i øjeblikket på grund af utilstrækkeligt hensyn til de varme temperaturer i de planlagte ruter.

- Vi oplever i EKC, at vi tilbagesender en betydelig mængde logbøger, da der ikke er taget højde for, at transporten går igennem områder, hvor udetemperaturen overstiger 30 grader.

Det meddelte Fødevarestyrelsen torsdag i deres nyhedsbrev.

Der varsles ekstreme temperaturer i Danmark og Europa i den kommende tid. Derfor gør Fødevarestyrelsen opmærksom på at have dette in mente under planlægningen af forsendelser nationalt og internationalt.

Fødevarestyrelsen henstiller derfor til, at man forud for indsendelsen af logbogen sikrer sig, at den planlagte rute er realistisk og kan gennemføres således, at temperaturen på transportmidlet under hele forsendelsen kan holdes inden for et temperaturinterval på 5-30 grader på køretøjet.

Vejrdata

Temperaturvarsler og vejrdata til vurdering af, om en given rute passerer områder med ekstremt vejr, kan ifølge Fødevarestyrelsen indhentes via meteoblue.com.

Fødevarestyrelsen henstiller på det kraftigste til, at man gennemtænker den ønskede rute igennem igen efter at have benyttet meteoblue’s vejrdata og vejrprognoser.

cab

Transport i ekstrem varme

Fødevarestyrelsen henstiller til, at planlægningen af dyretransporter har fokus på de høje temperaturer og opfordrer til, at der tages forholdsregler:

● Planlæg ruten og afgangstidspunkt, så de varme områder passeres på døgnets køligste timer

● Tjek at transportmidlets ventilationssystem er fuldt funktionsdygtigt før og under transport

● Undgå ophold, hvor køretøjernes ventilationssystemer kan have svært ved at opretholde en indvendig temperatur på højst 30 grader – for eksempel i forbindelse med ventetid ved grænseovergange

● Vær opmærksom på dyrenes vandforsyning

● Planlæg eventuelt med lavere læssetæthed eller ekstra højde over dyrene, så ventilationen lettes

● Sørg for nødplaner, der er passende til den planlagte tur

Kilde: Fødevarestyrelsen, EKC

Læs også