bannerPos

Fagligt fra branchen

16-09-2020 13:29

DC: Indberetningerne vigtigere end nogensinde

Det er stadig uvist, hvilke konsekvenser det vil få for den europæiske produktion af grise, at der i sidste uge blev fundet et vildsvin med afrikansk svinepest i nærheden af den tyske by Cottbus i det sydøstlige hjørne af Tyskland. 

For Danish Crown bliver det centralt at have overblik over tilførslerne af grise så langt frem i tiden som muligt. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at Danish Crowns ejere benytter sig af muligheden for at indberette deres smågrise i Ejer-appen. Det fortæller Søren F. Eriksen, der er CEO i Danish Crown Pork.

- Smågriseindberetningerne forbedrer vores prognoser ganske markant, hvis de bliver lavet korrekt, og det er med til at sikre at vores produktionssetup meget præcist matcher tilmeldingerne. Når vi på forhånd ved, at der kommer mange grise til slagtning i en given uge, så kan vi meget bedre afbøde det sammen med medarbejdere på slagterierne, end hvis vi får et meget større eller lavere tal end forventet, når tilmeldingerne bliver gjort op.

Du indberetter dine smågrise gennem Danish Crowns Ejer-app under Smågriseindberetning. Du vil altid kunne se dine egne indberetninger samt prognose på Danish Crowns Dashboard under Prognose eller ved at gå på Ejersiden og vælge menupunktet »Statistik/Finans« og derefter H_Prognose.

 

Slanke søer taber sig mindre i farestalden

Danvet melder om nye resultater fra Danvet Research – et omfattende analysesetup, der både laver generaliserende og individuelle analyser af svinebesætninger.

- Jo federe soen er ved indsættelse i farestalden, jo større er tabet af rygspæk under diegivning. De fedeste søer (22-30 mm rygspæk) taber sig mest i farestalden – faktisk hele 4,3 mm i gennemsnit mod 1,8 mm for søer med 13-15 mm rygspæk, lyder konklusionen fra Danvet, der med figurer illustrere resultaterne på deres hjemmeside, hvor også detaljer om undersøgelsen kan ses.

Ifølge dyrlægerne har soens alder, hvor mange grise hun er lagt ud med, anvendelse som ammeso og antal fravænnede grise også statistisk sikker indflydelse på, hvor meget soen taber sig. Men huldet ved indsættelse er klart den vigtigste faktor. Samtidig ses positiv effekt på antal fravænnede, hvis søerne ikke er for kraftige ved indsættelse.

Anbefalingen fra Danvet lyder derfor, at søerne bør have en rygspæktykkelse på 13-15 mm ved indsættelse i farestalden.

 

Konsulent: Sammenlign ikke poltes indeksniveau mellem avlsselskaber

Måske har du observeret at polte fra Danish Genetics har et meget højt indeksniveau. Men man må ikke sammenligne indekser mellem avlsselskaber, hverken PIC, TopicNord, DanBred eller Danish Genetics.

Det påpeger svinekonsulent Niels Hegelund fra Velas i nyhedsbrevet »Trynekontakten«.

Ifølge Niels Hegelund, har DanBred for mange år siden valgt, at avlsindekset skal beregnes ud fra, at indeks 100 er gennemsnittet af hele populationen i en race. Derfor ser man, at når en so får et avlskuld, så ligger kuldindekset tit over 100 ved fødsel, men efterhånden som kuldet bliver ældre, så falder indeks. Det skyldes jo den konstante avlsfremgang.

- Ifølge Danish Genetics, har de valgt at deres gennemsnitsniveau beregningsmæssigt ligger på ca.120 indekspoint, oplyser konsulenten.

 

 

Forlæng tilladelser til produktion i særlige tilfælde

Det skal være muligt at forlænge produktionstilladelser, så producenter under ekstraordinære omstændigheder kan lukke ned for produktion uden at skulle risikere, at de ikke kan åbne for den igen, når tiderne bliver bedre, mener miljøudvalgsformanden i LandboNord.

Blå blok indkalder til samråd om minivådområder

Det går alt for langsomt med at få godkendt ansøgninger om minivådområder, mener blå blok, der nu kalder fødevareminister Mogens Jensen (S) i samråd.

Ny uddannelse til bestyrelsesmedlemmer

Danmark har fået sin første uddannelse målrettet bestyrelsesmedlemmer i andelsselskaber og lignende virksomheder. Det første hold er netop udklækket.

Jagt på et spøgelse

Hvor der ikke sås vintersæd, skal der sås efterafgrøder – undtagen ved sent optagne rodfrugter. Det er landbrugets bedste middel til at jage det politiske kvælstof-spøgelse på flugt, mener næstformanden i Bæredygtigt Landbrug.

Dyrenes Beskyttelse går i krig mod minkindustrien

Debatten om dyrevelfærd raser på blandt andet minkområdet. Nu kræver Dyrenes Beskyttelse, at minkindustrien bliver udfaset i Danmark.

Bedriftsbesøg om det gode håndværk

Der var et inspirerende bedriftsbesøg hos familien Hansen ved Lintrup forleden, hvor Syddansk Kvæg i samarbejde med SLF havde inviteret til en snak om gode vaner i stalden samt lav dødelighed og høj ydelse blandt gårdens dyr

Guld kan være en fornuftig investering

Det kan være fornuftigt at have guld med i investeringsporteføljen, vurderer en analytiker.

Diarré-udfordringer løst med vaccine

Det koster både bundlinje og arbejdsglæde, når fravænningsdiarréen florerer i klimastalden. Løsningsforslagene er mange og effekten forskellig fra besætning til besætning. Svinefagdyrlæge Jens Sørensen fra Danvet har dog erfaret, at vaccination mod E. coli både kan redde griseliv og forhindre økonomiske tab.

Tyskland: Afrikansk svinepest påvist langt fra det truede område

Der er fundet ASF i et vildsvin i Brandenburg langt fra det definerede truede område. Således er der nu påvist 37 ASF-tilfælde i Tyskland. En endelig bekræftelse afventes stadig.
Side 1 af 1933 (38648 artikler)Prev1234567193119321933Next