Fagligt fra branchen

DC: Indberetningerne vigtigere end nogensinde

Det er stadig uvist, hvilke konsekvenser det vil få for den europæiske produktion af grise, at der i sidste uge blev fundet et vildsvin med afrikansk svinepest i nærheden af den tyske by Cottbus i det sydøstlige hjørne af Tyskland. 

For Danish Crown bliver det centralt at have overblik over tilførslerne af grise så langt frem i tiden som muligt. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at Danish Crowns ejere benytter sig af muligheden for at indberette deres smågrise i Ejer-appen. Det fortæller Søren F. Eriksen, der er CEO i Danish Crown Pork.

- Smågriseindberetningerne forbedrer vores prognoser ganske markant, hvis de bliver lavet korrekt, og det er med til at sikre at vores produktionssetup meget præcist matcher tilmeldingerne. Når vi på forhånd ved, at der kommer mange grise til slagtning i en given uge, så kan vi meget bedre afbøde det sammen med medarbejdere på slagterierne, end hvis vi får et meget større eller lavere tal end forventet, når tilmeldingerne bliver gjort op.

Du indberetter dine smågrise gennem Danish Crowns Ejer-app under Smågriseindberetning. Du vil altid kunne se dine egne indberetninger samt prognose på Danish Crowns Dashboard under Prognose eller ved at gå på Ejersiden og vælge menupunktet »Statistik/Finans« og derefter H_Prognose.

 

Slanke søer taber sig mindre i farestalden

Danvet melder om nye resultater fra Danvet Research – et omfattende analysesetup, der både laver generaliserende og individuelle analyser af svinebesætninger.

- Jo federe soen er ved indsættelse i farestalden, jo større er tabet af rygspæk under diegivning. De fedeste søer (22-30 mm rygspæk) taber sig mest i farestalden – faktisk hele 4,3 mm i gennemsnit mod 1,8 mm for søer med 13-15 mm rygspæk, lyder konklusionen fra Danvet, der med figurer illustrere resultaterne på deres hjemmeside, hvor også detaljer om undersøgelsen kan ses.

Ifølge dyrlægerne har soens alder, hvor mange grise hun er lagt ud med, anvendelse som ammeso og antal fravænnede grise også statistisk sikker indflydelse på, hvor meget soen taber sig. Men huldet ved indsættelse er klart den vigtigste faktor. Samtidig ses positiv effekt på antal fravænnede, hvis søerne ikke er for kraftige ved indsættelse.

Anbefalingen fra Danvet lyder derfor, at søerne bør have en rygspæktykkelse på 13-15 mm ved indsættelse i farestalden.

 

Konsulent: Sammenlign ikke poltes indeksniveau mellem avlsselskaber

Måske har du observeret at polte fra Danish Genetics har et meget højt indeksniveau. Men man må ikke sammenligne indekser mellem avlsselskaber, hverken PIC, TopicNord, DanBred eller Danish Genetics.

Det påpeger svinekonsulent Niels Hegelund fra Velas i nyhedsbrevet »Trynekontakten«.

Ifølge Niels Hegelund, har DanBred for mange år siden valgt, at avlsindekset skal beregnes ud fra, at indeks 100 er gennemsnittet af hele populationen i en race. Derfor ser man, at når en so får et avlskuld, så ligger kuldindekset tit over 100 ved fødsel, men efterhånden som kuldet bliver ældre, så falder indeks. Det skyldes jo den konstante avlsfremgang.

- Ifølge Danish Genetics, har de valgt at deres gennemsnitsniveau beregningsmæssigt ligger på ca.120 indekspoint, oplyser konsulenten.

 

 

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs også