Fødevarestyrelsen har sat fokus på krav til forrummet

En række ændringer i bekendtgørelsen »Sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger« trådte i kraft pr. 1. januar, herunder krav om etablering af bad i forrummet senest den 1. juli 2020. Seges Svineproduktion har i den forbindelse udarbejdet tre forslag til indretning, som opfylder de nye krav.

Fra den 1. juli 2020 er det et krav, at der er etableret bad i forrummet på svinebesætninger med en sundhedsrådgivningsaftale, og at ejer og ansatte tager bad ved arbejdstids ophør. Har du flere ejendomme, er det tilstrækkeligt med ét bad pr. virksomhed, hvis alle staldarbejdere afslutter arbejdet på samme ejendom.

Seges Svineproduktion har på baggrund af det nye krav udarbejdet tre forslag til indretning af forrummet. De tre forslag omfatter henholdsvis et forrum, hvor der er fælles omklædning og bad for kvinder og mænd, et forrum med kønsopdelt omklædning og bad samt et forrum til mindre slagtesvinebesætninger.

Landbrug & Fødevarer er desuden i dialog med Fødevarestyrelsen om, hvorvidt en skurvogn kan tillades som forrum til omklædning og bad, men svar foreligger endnu ikke.

Ydre og indre zone

For at hindre uønskede bakterier i at komme ind i stalden og husdyr-MRSA i at komme ud af stalden, er det vigtigt, at forrummet er effektivt opdelt i en ydre og indre zone.

Ifølge Seges Svineproduktion skal forrummet være udstyret med bad med sæbe, shampoo og rene badehåndklæder, håndvask med koldt og varmt vand, håndsæbe og hånddesinfektion, engangshåndklæder af papir (stofhåndklæder bliver fyldt af bakterier), rent tøj eller overtrækstøj/engangstøj til anvendelse i besætningen, rene gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres, faciliteter til vask og desinfektion af fodtøj og eventuelt udstyr. Desuden skal staldtøjet vaskes.

Bekendtgørelsens krav handler om MRSA, men mange svinebesætninger har SPF-status, og derfor er der også SPF-krav til forrummet, der skal opfyldes. Her er kravene lås på dør, opdeling i ren og uren zone, niveauforskel mellem ren og uren zone, vand og sæbe, besætningstøj og fodtøj.

Forrum på friland

Specielt for frilandsbesætninger og dermed økologiske besætninger og i de tilfælde, hvor der ikke findes et forrum i umiddelbar tilslutning til indgangen til besætningen, kan Fødevarestyrelsen undtagelsesvis acceptere, at der som forrum anvendes et andet rum, der er beliggende så tæt på indgangen til besætningen som muligt.

Ifølge Seges Svineproduktion, må et sådant rum dog ikke være et bryggers eller lignende i privat bolig.

Find meget mere om indretning af forrum i det nyligt opdaterede videns-afsnit på svineproduktion.dk.

Her finder du også de tre nævnte forslag til indretning, som Seges Svineproduktion netop har udarbejdet.

cab

Vask af arbejdstøj

Der er ikke krav om vaskemaskine, men du skal have en procedure for håndtering og vask af staldtøj, således at støv fra tøjet ikke spredes til omgivelserne. Det kan for eksempel ske ved at transportere vasketøjet i tætsluttende plasticposer.

I praksis anbefaler Seges, at der er en vaskemaskine i forrummet på den ejendom, hvor de ansatte tager bad ved arbejdstids ophør.

Staldtøj bør vaskes ved 60°C.

Kilde: svineproduktion.dk

Læs også