Minister fik syn for virkemidler

Fødevareminister Rasmus Prehn var i sidste uge på Østfyn, hvor han fik forevist et effektivt virkemiddel til at rense drænvandet for nitrat, inden det når til Holckenhavn Fjord.

Centrovice-formand Torben Povlsen (forrest) viste i sidste uge sit filtermatriceanlæg på 1.600 kvadratmeter frem for fødevareminister Rasmus Prehn (S) og Erling Bonnesen (V. Dernæst følger Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V) og i baggrunden næstformand i L&F Centrovice, Lars Iversen. Fotos: Erik Hansen Besøget på Fyn i mandags blev indledt ved Holckenhavn Fjord, hvor Torben Povlsen fortalte fødevareminister Rasmus Prehn om den forbedrede tilstand i Holckenhavn Fjord.  - Vi havde 36.000 tons som måltal for kvælstofudledningen, men nu har Miljøministeriet regnet på det igen, og kommer frem mod nogle andre tal. Så der er jo lidt usikkerhed om de her ting, sagde fødevareminister Rasmus Prehn til Effektivt Landbrugs udsendte. Næstformanden og formanden for L&F Centrovice Lars Iversen (tv) og Torben L. Povlsen forklarer fødevareminister Rasmus Prehn om filtermatrice-anlæggets effektive rensning af drænvandet fra 88 ha opland. Til højre Nyborgs borgmester Kenneth Muhs. Foto: Erik Hansen

Når turen her i den skønne forårstid går fra Nyborg og sydpå passeres dæmningen, som skiller Nyborg Fjord med Holckenhavn Fjord. Alle kan glæde sig over det flotte syn, men også under overfladen er der grund til at fryde sig.

Hvor fjorden tidligere var belastet af både byens industri og kloakker, er der rettet godt op på fordoms synder. Og hvad angår kvælstofbelastningen viser målinger, at Holckenhavn Fjord og Nyborg Fjord er gået fra en årlig belastning i 2012 på 295,1 tons til 291,9 tons i år.

På denne uges generalforsamling i L&F Centrovice præsenteres tillige en undersøgelse, som den fynske landboforening sammen med Seges har fået udført netop om forholdene i Holckenhavn Fjord samt Odense Fjord og Nakkebølle Fjord.

Ministerbesøg

Sidste mandag havde Centrovice inviteret fødevareminister Rasmus Prehn (S) til med egne øje at se på forholdene og forbedringerne i miljøindsatsen, som hele tiden foretages ude i det virkelige liv.

Ved fjordbredden ved Nyborg kunne både landboforeningsformand Torben L. Povlsen og byens borgmester, Kenneth Muhs (V), fortælle, hvordan henholdsvis landbruget og byen sikrer et forbedret vandmiljø i det naturskønne og bynære område.

Et effektivt virkemiddel har Centrovice-formanden etableret på sine egne arealer ved Sentved, seks-syv kilometer fra Holckenhavn Fjord, i form af et minivådområde, et såkaldte filtermatriceanlæg, som fødevareministeren efterfølgende fik lejlighed til at studere på tætteste hold sammen med den indbudte presse.

95 procent renset drænvand

- Anlægget renser drænvandet fra 88 hektar opland, og når det har passeret mit anlæg, er vandet renset 95 procent for alt nitrat, og kan rent og iltet løbe videre gennem vandløbene ud i fjorden, fortalte Torben Povlsen, der dog samtidig kunne oplyse ministeren, at der fortsat foregår undersøgelse af disse foreløbige 10 filtermatriceanlæg, som er etableret på landsplan.

Ikke i forhold til virkningen, som har vist sig meget effektiv ud fra de første målinger, men på grund af etableringsomkostningerne og brugen af flis til rensningen for kvælstof.

Torben Povlsen forklarede, at han havde valgt denne type anlæg på grund af det kuperede terræn, hvor der ved et traditionelt minivådområde ville skulle fjernes alt for store mængder jord ved etableringen.

Pris: 950.000 kroner

Hans anlæg fylder kun 1.600 kvadratmeter, men renser som nævnt fra 88 hektar omliggende agerjord. Tilskudtilsagnet lød på 600.000 kroner, og dertil kommer 82.000 kroner for EU-hektarstøtten. Imidlertid oplyste Torben Povlsen til gæsterne, at anlægget beløber sig til 950.000 kroner, blandt andet på grund af en højere mængde og prisstigninger på flis.

- Vi har valgt at fylde 1,7 meter flis i anlægget, og hvert år skal der suppleres med cirka 10 centimeter, eller en omkostning på 30.000 kroner, forklarede han fødevareministeren, og fulgte op med et håb om samarbejde:

- Vi landmænd vil rigtig gerne bidrage frivilligt til forbedring af vandmiljøet. Det vidner de foreløbige 580 ansøgninger om minivådområder om, men også planer om skovrejsning eller andre virkemidler. Problemet er desværre en langsommelig sagsbehandling. Således er kun fem anlæg blevet færdigudbetalt til lodsejeren ud af de omkring 100 minivådområder fra 2018 og 2019, som er i drift. Vi landmænd vil det her, men det er vigtigt for os, at I også leverer det, som er intentionen for lovgivningen.

Venstre skubber på

Venstres landbrugspolitiske ordfører Erling Bonnesen deltog også i udflugten i det østfynske landskab, og kaldte filtermatriceanlægget for et godt eksempel fra den virkelige fynske verden, som virker og er effektivt i forhold til at begrænse kvælstofudledningen til vandmiljøet.

- Derfor vi fra Venstre skubbet til ministeren i mange måneder, for at få behandlet den kæmpestore stak af sager, som ligger på Landbrugsstyrelsens borde.

- Det virker desværre for mig, at tingene er gået fuldstændig i stå. Det skal der rettes op på, samtidig med at flere andre gode indsatser kan sættes i spil, fastslår den fynske folketingspolitiker.      

Fødevareministeren åben for »second opinion«

Siden DCE ved Aarhus Universitet i december meldte en række nye tal ud for målbelastningen fra kvælstof til vandmiljøet i Danmark, så har et stort ønske for landbruget været, at man får andre øjne til at kigge på det.

I Aarhus-forskernes basisscenarie skal målbelastningen ned på en maksimal udledning 36.600 tons kvælstof for, at vandmiljøet kan komme i god økologisk tilstand. Det er fuldstændig urealistisk, har det lydt igen og igen fra landbruget.

Regeringen har hidtil afvist ønsket om en »second opinion«. Det gjorde miljøminister Lea Wermelin for under tre uger siden, da regeringen præsenterede sit landbrugsudspil.

Kommer opdaterede tal

Noget tyder dog på, at man internt i regeringen ikke er helt enige, hvad angår en »second opinion«. Fødevareminister Rasmus Prehn (S), som Effektivt Landbrug mødte mandag under et bedriftsbesøg hos Centrovice-formand, Torben Povlsen, fortæller nemlig, at for hans skyld vil det ikke skade at få andre øjne til at gennemgå de beregninger, som ligger til grund for kvælstomåltallet.

- Jamen, det er noget af det, som vi forhandler om nu med nogle af de andre partier, som synes, at vi skal have »second opinion«.

- Og her er der også det ved det, at vi havde det her måltal (for kvælstofudledningen, red.), og nu har Miljøministeriet regnet på det igen, og kommer nu frem mod nogle andre tal. Så der er jo lidt usikkerhed om de her ting. Jeg tænker, at man da godt kan få lavet nogle konsoliderende beregninger.

- Men skal jeg gøre det, så skal jeg have opbakning i forligskredsen, og det sidder vi, og forhandler om nu, siger Rasmus Prehn med henvisning til de igangværende klima- og miljøforhandlinger på Christiansborg.

De nye opdaterede måltal, som ministeren henviser til, og som Miljøministeriet har regnet på, er endnu ikke offentliggjort. Ifølge Effektivt Landbrugs oplysninger, så vil måltallene for nogle vandoplande blive ændret væsentligt både den ene og den anden vej.

Enormt vigtigt med »second opinion«

Fra formanden for Centrovice Torben Povlsen, som fødevareministeren mandag besøgte, lyder det, at en »second opinion« står enormt højt på ønskelisten.

- Der kommer jo hele tiden ny viden, og nu har ministeren i dag sagt, at der er kommet et nyt kort, som vi ikke har set endnu (omkring måltallene, red.). Er det kort diamentralt modsat end hvad vi har set tidligere, så er det enormt vigtigt, at vi får den »second opinion«, siger han.

Fra Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen lyder det, at det er vigtigt, at der kommer »andre, uafhængige forskere« til at kigge på det.

- Det det handler om er at få nogle realistiske løsninger på bordet. Sådan så man kan passe godt på vandmiljøet, men stadigvæk drive landbrug, siger han.

 

Læs også