Vær opmærksom på spildevandsslam med PFAS

Forlang analyser af spildevandsslammet, hvor Miljøstyrelsens nye grænseværdier for det farlige stof PFAS indgår, lyder rådet fra Bæredygtigt Landbrug.

Det er vigtigt, at landmænd, der modtager spildevandsslam, er opmærksomme på, at Miljøstyrelsen i oktober har udsendt en foreløbig vejledende grænseværdi for det giftige stof PFOS i spildevandsslam, lyder det fra direktør i Bæredygtigt Landbrug (BL), Hans Aarestrup.

- Vi skulle jo nødigt sprede store mængder PFAS/PFOS-stoffer på marker, der anvendes til føde og foder. Og slet ikke efter at farligheden er erkendt af myndighederne, og foreløbige grænseværdier er sat, tilføjer BL-direktøren.

Han råder landmændene til at forlange analyser af spildevandsslammet, hvor de nye grænseværdier indgår.

Stor undersøgelse

PFAS/PFOS er ifølge BL’s hjemmeside stoffer, der blandt andet har været anvendt i brandslukningsskum, og som der i øjeblikket undersøges for på i alt 188 arealer rundt omkring i Danmark.

- PFOS er ifølge Jupiterdatabasen tidligere hovedsageligt fundet i et bælte omkring København og andre større byer, skriver BL, og tilføjer:

- PFOS er kræftfremkaldende, det påvirker reproduktionen og er akut giftigt. Det er endvidere mistænkt for hormonforstyrrende egenskaber. Stoffet bioakkumuleres og forsvinder således ikke bare i naturen, men ophobes gennem fødekæden og kan spredes langt, oplyser Miljøministeriets egen hjemmeside.

Læs også