Ventetid går med forsøg og udvikling

Det er endnu ikke muligt at købe de herbicidresistente Conviso-roer til kommercielt brug i Danmark, hvor flere forsøg tegner lovende.

ROEAVLER På Borregaard beliggende lidt syd for Stokkemarke på Lolland har landmand Karsten Borre i år etableret 2,5 hektar af Conviso-roesorten Hopper Smart.

- Sidste år dyrkede jeg seks hektar af samme sort og høstede 14,66 tons sukker pr. hektar. Det var ret godt, men dog seks procent mindre, end de andre jeg havde. Til gengæld er der en mindre arbejdsindsats, da der kun skal køres ud to gange med midlet.

Conviso Smart-sukkerroer er herbicidtolerante og skabt i et samarbejde mellem SESVanderHave, Bayer og KWS.

- Conviso-roerne er skabt ved en traditionel forædlingsproces, hvor man har udvalgt enkeltroer, der kan tåle midlet Conviso, der indeholder aktivstoffet foramsulfuron, forklarer Henrik Møller fra SESVanderHave.

Han oplyser, at man indtil videre ser, at der opnås pæne sukkerudbytter i sorterne, der til stadighed er under udvikling.

- De er endnu ikke helt på niveau med de højest ydende sorter, men der er stor interesse for dem blandt sukkerroedyrkerne, da de kan give mulighed for mindre input i form af færre mandetimer og nedsat kemiforbrug, samtidig med at roerne også i sig selv har en god modstandskraft over for bladsvamp og kuldepåvirkninger.

Ukrudt bestemmer

Landmand Karsten Borre er enig.

- Der blev altså virkelig ryddet op i ukrudtet sidste år. Allerede efter én overkørsel var der effekt, fortæller han.

Forsøget er lavet, så der i marken er tre parceller, hvor der tildeles en dosis á 0,5 liter pr. hektar Conviso, tilsat 0,23 liter pr. hektar Nortron mod ærenpris, som er en ukrudtsart, det er særligt vanskeligt at ramme, henholdsvis en og to gange, mens den tredje kontrolparcel står ubehandlet.

Midlet tildeles over to gange. Det er den vanskelige ukrudtsart ærenpris, der bestemmer tidspunktet for udbringning.

- Man kører ud første gang, når ærenprisen står med fire blade, fortæller Karsten Borre. Dernæst venter man, til der igen står ærenpris derude med fire blade på. I år tror jeg dog, jeg vil skyde anden overkørsel lidt længere, vurderer han.

Effektiv mod vildroer

Eftersom de roer, der danner grundlaget for Conviso Smart-sorterne, er udvalgt efter deres evne til at kunne tåle aktivmidlet i Conviso, skal man ikke køre midlet ud i andre sorter.

- Så sprøjter man dem simpelthen væk, så Convisoen må endelig ikke stå i blanding med andre sorter, understreger Henrik Møller.

- Til gengæld, tilføjer han, er den effektiv over for vildroer, der visse steder er så stort et problem, at man har måttet opgive roedyrkning, hvor den er, da den traditionelt kun kan bekæmpes manuelt, altså hakkes væk.

Dette års forsøg er med sorten Hopper Smart, men Conviso-roerne er under stadig udvikling.

- Den næste generation hedder Salamander Smart. Den har i Sverige og Finland givet lidt højere udbytter end Hopper og skal også prøves af her til næste år, fortæller Henrik Møller og meddeler, at det er målet at udvikle Conviso-roer, der giver lige så store udbytter, som de andre sorter på markedet.

Læs også