BL-forslag vækker forargelse

Politikere står på sociale medier i kø for at tage afstand fra Bæredygtigt Landbrugs opfordring om at starte kvælstofmåling nu.

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) er blandt de politikere, der fredag morgen har haft travlt med at tage afstand fra Bæredygtigt Landbrugs opfordring til at starte kvælstofmåling nu. Ministeren sidestiller det med opfordring til bryde de nuværende gødskninsregler.

- Langt ude. BL opford. landmænd til at bryde gødskningsreglerne. Jeg opfordrer til at overholde landets demokratiske love og regler, skriver Kirsten Brosbøl på Twitter.

Enhedslistens fødevareordfører, Per Clausen, sammenligner den nuværende sag, med de gange Bæredygtigt Landbrug har opfordret landmænd til ikke at udlægge randzoner.

- Bæredygtigt Landbrug fortsættet successen med civil ulydighed. Gik meget godt med at forringe ordningen om dyrkningsfri randzoner, skriver han på Twitter.

Fra Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen, lyder det:

- Danmarks Naturfredningsforening tager skarpt afstand til landbrugets selvtægt med overgødskning.

Over for DR lyder det fra fødevareordfører for socialdemokraterne Orla Hav:

- Det er en selvtægtaktion, som oven i købet tilsidesætter den faktuelle, videnskabelige rådgivning, som ligger til grund for bl.a. de regler vi har for beskyttelse af vores grundvand og beskyttelse af vores indre farvande, siger Orla Hav.

Bjarne Nigaard, direktør i Bæredygtigt Landbrug, har dog også været ved tasterne på Twitter og afviser beskyldningerne om, at foreningen opfordrer til at bryde loven.

- Målte fakta er ikke lovbrud. Vi opfordrer ikke til lovbrud, men til miljøbevidst ændret adfærd. Hvad er du bange for?, skriver han henvendt til miljøminister Kirsten Brosbøl.

Læs også