Sparer 150 timer og dropper en traktor

Svineproducent og planteavler Asbjørn Kaad er begejstret for de fordele, som omlægning til strip-till med direkte såning har medført

Fra tre til to traktorer, en halvering af dieselforbruget, 150 færre traktor-timer og lavere vedligeholdelsesomkostninger.

Listen over besparelser er lang og Asbjørn Kaad er ikke i tvivl om, at det er den rigtige strategi, han har valgt, ved at lægge om til strip-till og direkte såning.

I efteråret 2012 afsøgte han markedet for mulige løsninger til strip-till, og valget faldt på en fire meters engelsk Mzuri-såmaskine til direkte såning.

- Vi gjorde vores første erfaringer med maskinen i foråret 2013, hvor vi såede vårafgrøder med den. Vi høstede et gennemsnit i vårbyg på 6,5 ton pr. hektar på vores JB 5-6 jord. Det er vi bestemt tilfredse med i forhold til tidligere udbytter i vårbyg, siger planteavleren.

- Det helt afgørende for os er, at vi kan opretholde vores udbytter, og det er lykkedes, siger han og tilføjer, at han glæder sig til at høste vinterafgrøderne som også står lovende.

Strigler forud for såning

Asbjørn Kaad forklarer, at der ikke udføres jordbehandling forud for såningen.

- Men efter høst strigler vi 2-3 gange alt efter forholdene, inden vi sår. Det er en meget overkommelig opgave, da striglen klarer 15-20 hektar i timen. Derudover sprøjter vi ned med glyphosat lige før såning - nøjagtig som praksis er ved reduceret jordbehandling, forklarer han. 

- Striglen er nødvendig, den er helt uvurderlig til at fordele halm og til at fremprovokere spiring af ukrudtsfrø og spildkorn, fortsætter han.

Han lægger ikke skjul på, at der kræves noget management for at få succes med strip-till og direkte såning.

- Eksempelvis er det vigtigt, at der sættes en stub på 12-15 centimeter, og der skal udføres en god spredning af halmen efter tærskeren. De aktuelle forhold afgør, om vi strigler to eller tre gange og hvor lang tid, vi har imellem hver strigling, siger han.

Målrettet jordbearbejdning

Mzuri-såmaskinen har en arbejdsbredde på fire meter og rækkeafstanden er 36 centimeter.

Maskinen sår dobbeltrækker med indbyrdes afstand på 12,5 centimeter. Imellem dobbeltrækkerne er der cirka 20 centimeter.

- Maskinen bearbejder kun jorden i rækken. Det sker med en smal grubbetand monteret med vinger, som typisk arbejder ned i 12-15 centimeter ved kornafgrøder og 20-22 centimeter ved rapssåning, forklarer han.

- Maskinen udfører et rigtig godt stykke arbejde, men kun lige i rækken – altså det vi selv betegner som målrettet jordbearbejdning, fortsætter han.

Minimale omkostninger

Ifølge Asbjørn Kaad er strategien at skære omkostningerne til et minimum.

- Derfor skal vi undgå at udføre anden jordbearbejdning, end den såmaskinen udfører. Det ser ud til at kunne lykkes for os, hvis vi kan opretholde resultaterne fra første sæson, siger han og tilføjer at udgiften til sliddele til såmaskinen har været kun cirka 75 kroner pr. hektar i sæson 2013.

Han vurderer, at der er mange besparelser for planteavlere, der er villige til at prøve strip-till og direkte såning.

- I England kører der allerede op imod 100 Mzuri-maskiner, og her har man gode erfaringer med teknikken. Jeg forventer, at vi vil se en opblomstring i Danmark af teknikken også, siger Asbjørn Kaad, som er kontaktperson for Mzuri i Danmark.

Han driver svineproduktion på Als med 220 søer og en årlig produktion af omkring 15.000 slagtesvin. Der drives omkring 410 hektar.

Ved plantekongressen i Herning vil Asbjørn Kaad fortælle om sine erfaringer med Mzuri-maskinen og strip-till strategien.

Læs også