Succes med møde om generationsskifte

Få et overblik over de økonomiske, skattemæssige og sociale udfordringer, der melder sig i forbindelse med et generationsskifte ved møde

Tilslutningen til LMO’s inspirationsaftener om det vellykkede generationsskifte er stor, oplyser arrangøren.

Der blev lagt ud i Horsens med cirka 100 deltagere forleden, og der følges op med lignende arrangementer i Viborg torsdag og i Søften den 1. oktober – begge dage fra 16.00 til 18.00. Der er kun ledige pladser i Søften, oplyses det.

- Vi havde et rigtigt godt møde i Horsens med mange positive tilbagemeldinger, og der var en stor interesse for at få et overblik over de økonomiske, skattemæssige og sociale udfordringer, der melder sig i forbindelse med et generationsskifte, siger chefrådgiver Susanne Møberg, LMO.

Sammen med sine kolleger gav hun konkrete eksempler på, hvordan et generationsskifte kan gennemføres og hvilke faldgruber, man skal tage sig i agt for.

På mødet hørte deltagerne også agronom Torben Andersen, HTCagro, fortælle om »fondskonceptet«, som han har været med til at udvikle og igangsætte. Der er her tale om en ny og alternativ finansieringsform, som er igangsat i en tid, hvor erhvervet er hårdt ramt af finansieringsproblemer.

- Vi fik en god diskussion om den nye finansieringsform, og selvejet kom til debat på mødet, fortæller Susanne Møberg

Deltagerne har nu mulighed for et individuelt afklaringsmøde samt deltagelse i en netværksgruppe, som mødes fire gange med professionelle rådgivere og andre landmænd i samme situation.

 

 

Læs også