Gjerskov: Går flere år før Niras' model kan føres ud i livet

Fødevareministeren kalder randzone-analysen fra Niras for interessant, men den bliver ikke taget i brug på nuværende tidspunkt.

Rådgivningsvirksomheden Niras hævder, der er udviklet en metode, som kan udpege robuste landbrugsarealer, der ikke bidrager med kvælstofbelastning til vandmiljøet.

Ifølge civilingeniør Jacob Birk Jensen fra Niras er det med beregningsprogrammet Aquarius således muligt at målrette reguleringen af den enkelte landmands brug af kvælstof mere miljø- og omkostningseffektivt end ved at benytte generelle 10 meters randzoner.

Det fastslog civilingeniøren på Jyllands-Postens debatsider i mandags, og i går satte avisen yderligere fokus på emnet.

Men ifølge fødevareminister Mette Gjerskov (S) er der dog ingen grund til at se på, om de 10 meter randzoner, alle danske landmænd skal etablere 1. september omkring vandløb og søer, bør revurderes på nuværende tidspunkt.

Det slår ministeren fast i en skriftlig kommentar til Effektivt Landbrug.

- Niras' model er rigtig interessant, og forhåbentlig kan den eller en lignende model bruges, når vi tager fat på næste etape i vores bestræbelser på at forbedre vandmiljøet. Derfor vil jeg følge deres arbejde tæt, skriver hun. 

Går flere år før det kan bruges

Hun forklarer dog videre, at det er hendes indtryk, at der vil gå år før modeller, som dem Niras og også andre arbejder på, vil være udviklet tilstrækkeligt til, at de kan føres ud i livet. Hun forklarer, at forskere på Aarhus Universitet igennem flere år har arbejdet med sådanne modeller, og udfordringen ifølge dem er, at der stadig mangler overvældende mange data, som man skal bruge for at udrulle en model, som den Niras har arbejdet med.

- Projekterne er ikke en løsningsmulighed i dag. Danmark har en reduktionsforpligtelse i 2015, derfor er vi nødt til at sætte gang i nogle initiativer, der fungerer med det samme. Her siger forskerne, at randzonerne er det mest omkostningseffektive virkemiddel, lyder det fra Mette Gjerskov.


Læs også