Læplantning i Faaborg-Midtfyn

Næste år bliver der kollektiv læplantning i Faaborg-Midtfyn Kommune. For at opnå tilskud er det vigtigt at ansøge hurtigst muligt, understreger Skovdyrkerforeningen Fyn, der skal udføre arbejdet.

Skovdyrkerforeningen Fyn har i en indbudt licitation vundet opgaven med at projektere og udføre kollektiv læplantning i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2013.

På et møde 6. februar i Øster Hæsinge Centret blev der etableret et nyt læplantningslaug, som har ansvaret for, at den kollektive læplantning i området bliver gennemført i henhold til reglerne i læplantningsloven.

Skovfoged Stefan Petersen, der er læplantningskonsulent hos Skovdyrkerforeningen Fyn, oplyser, at der til den kollektive læplantning i Faaborg-Midtfyn området er en tilskudspulje på ca. 500.000 kroner, der giver mulighed for indkøb af ca. 30.000 planter, plantning og vedligeholdelse i tre år - svarende til ca. 10 km trerækket hegn.

To tilskudssatser
- Vi skal lave landskabs- og biotopforbedrende beplantninger, hvilket vil sige både tre- og seksrækkede læhegn samt småbiotoper, som for eksempel beplantning omkring landbrugsbygninger og gyllebeholdere eller remiser til gavn for dyrelivet, fortæller Stefan Petersen.

- Tilskuddet er på 40 procent af udgiften til planter, plantning og de første tre års vedligeholdelse af beplantningen. Men der er mulighed for at opnå tilskud på 60 procent. Betingelsen er, at man vælger tre ud af seks forskellige mulige tiltag, hvor blandt andet danske plantearter og barjordsstribe er nogle af de seks muligheder.

Stefan Petersen har beregnet, at med tilskud på 60 procent bliver ejerbetalingen for 100 m trerækket læhegn 2.520 kroner - og 4.800 kroner for 100 m seksrækket hegn.

Først til mølle
Hvis man vil med i den kollektive læplantning i Faaborg-Midtfyn området, gælder det om at tilmelde sig hurtigst muligt - og senest i løbet af marts måned. Tildeling af støtte sker efter »først til mølle« princippet således, at ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de kommer ind.

I praksis foregår det på den måde, at interesserede lodsejere kontakter Stefan Petersen på telefon 23 42 33 82 eller e-mail: spe@skovdyrkerne.dk. Derefter kommer han på besøg for at se, om forholdene opfylder kravene til at komme i betragtning.

Tema-møde i Krarup
Man kan også deltage i et møde i Krarup Forsamlingshus, onsdag den 14 marts kl. 19.30. Her kan alle interesserede møde op og blive informeret om læplantning i kommunen.

- Den kollektive læplantning »kører« her på Fyn i en femårig rotation, så det gælder om at ansøge, når ens område er med, understreger Stefan Petersen. Målsætningen er, at der skal laves ca. 10 km hegn i området.

- Man kan også søge den individuelle ordning, men den er meget søgt og har begrænsede midler til rådighed. Den individuelle ordning er i øvrigt omfattet af de samme regler som den kollektive - også med »først til mølle«.

Hegn til hasselmusen
- Som noget nyt er Faaborg-Midtfyn læplantningsmæssigt en »hasselmus-kommune«. Det betyder, at vi i et fokusområde mellem Damsboskovene og Svanninge Bakker skal forsøge at lave nogle »biodiversitetshegn« - med blandt andet nogle plantearter, som er lavere og tættere på jorden, hvilket skal fremme hasselmusens og andre mindre dyrs muligheder for at bevæge sig i hegnet.

- Min opgave i den sammenhæng vil være at forsøge at få ejere i dette fokusområde til at etablere læhegn efter biodiversitets-reglerne, siger Stefan Petersen.

Læs også