Moderne grisehandler

På fredag kan Thorben Jørgensen fejre sit 25 års jubilæum hos SPF, men oprindelig er han uddannet tøjekspedient hos Kretzschmar i Odense.

Da grisehandler Kaj Jørgensen fra Grønnemose faldt om og døde i 1980, måtte den dengang 25-årige søn Thorben fra dag til dag foretage et markant professionsskift.

Jakkesættene, damefrakkerne og børnebluserne på bøjlerne hos Kretzschmar i Odenses bymidte måtte i al hast byttes ud med smågrisene i grisebilen, så familiens forretning i bogstaveligste forstand kunne køre videre.

- Jeg fik dog en fin ordning et halvt års tid, hvor jeg hver dag kunne sørge for at handle og transportere grise for Fyns Stifts Smågrisesalg, og så ekspedere tøj fredag aften og om lørdagen, fortæller Thorben Jørgensen, der lige siden har været i grisebranchen, og som på fredag, den 2. marts kl. 13-15, kan fejre sit 25 års jubilæum hos SPF-Selskabet ved en reception på hovedkontoret i Vejen.

Vokset op med grisehandel
Det lå helt naturligt, at sønnen skulle overtage forretningen, da det pludseligt blev aktuelt.

- Jeg er jo nærmest vokset op i en grisebil, og siden har grisehandel og dens markante forandring fyldt hele mit arbejdsliv, fortæller jubilaren.

Hvor det fra begyndelsen var formidling og salg af smågrise mellem landmænd, men dog hvor håndslag netop var blevet afløst af vejning af grisene, så tæller arbejdsopgaverne for nu 57-årige Thorben Jørgensen blandt andet formidling af betragtelige antal grise fra danske producenter til farme i det østtyske område.

Rigtige dyr og ejere
Alligevel har Thorben Jørgensen dog i alle årene bibeholdt tilknytningen til de fynske svineproducenter. Lige siden ansættelsen som salgskonsulent hos SPF-Selskabet i Vejen har han haft Fyn og omliggende øer som sit område. Samtidig har han også ansvaret for Lolland-Falster og Møn, og som nævnt også kunder i det østlige Tyskland.

Derfor er det også ham, som sørger for formidling af SPF-smågrise såvel fra de fynske smågriseproducenter som til de fynske slagtesvineproducenter, i de såkaldte griseringsaftaler.

- Det gælder både om at skaffe de rigtige dyr, men også at formidle dyr mellem producenter med en kemi, som passer sammen, påpeger Thorben Jørgensen med sin lange erfaring som »grisehandler« som god ballast.

Men også ved oprettelse af nye SPF-besætninger, avlsbesætninger eller ved saneringer er det Thorben Jørgensen, som er SPF's mand i det fynske område. Og det samme gælder, når grisene igen skal afsættes.

Markedsføring
Derfor har en vigtig del af hans arbejde også været markedsføring. Ved stort set alle fynske dyrskuer og åben stald arrangementer har man med sikkerhed kunnet møde Thorben Jørgensen, når SPF-Selskabet også var involveret.

Helt tilbage fra 1980 var han med på Sv. Duedahl Vesterlunds legendariske svineudstilling ved vestindgangen på Det Fynske Dyrskue.

- Det var og er stadig en spændende oplevelse med masser af besøgende, påpeger SPF-jubilaren.

Inden han fik jobbet som salgskonsulent hos SPF-Selskabet, hjalp han Vesterlund og folkene på Svineavlskontoret med sådanne og andre særlige ad hoc-opgaver.

Men da SPF-Selskabet efterhånden mere og mere overtog formidlingen og kørslen af smågrise, så der i 1987 kun var de konventionelle grise tilbage til de 6-8 grisehandlere i Fyns Stifts Smågrisesalg, skrev han ansøgningen til SPF.

Med i bestyrelsen
To år efter overtog selskabet da også Fyns Stifts Smågrisesalg, og i den forbindelse blev han daglig leder af FSG i SPF's regi, og fortsatte derved med den intense kontakt til fynske svineproducenter.

Udover opgaverne som salgskonsulent har Thorben Jørgensen, der bor med familien i Etterup ved Aarup, i flere år været medarbejderrepræsentant i SPF-bestyrelsen, både før og efter selskabet blev overtaget af Danish Crown og Tican.

Og til slut lige en læserinformation: H'et i Thorben var moderens beslutning, da hendes efternavn var Thorbensen.

 

               

Læs også