Brug boltpistolen mere

Brug boltpistolen når du er i tvivl. Pas dyrene og beskyt dig selv mod at blive fanget i kontrollen. Så kontant lyder rådet fra professor Peter Sandøe, formand for Det Dyreetiske Råd.

- Prøv at se din stald udefra - som den kan blive set af kontrollen. Og brug boltpistolen, når du er i tvivl.

Så kontant lyder rådet til de danske landmænd fra professor Peter Sandøe, formand for Det Dyreetiske Råd.

- Det er nødvendigt at være på den sikre side og hellere at aflive en gang for meget end en gang for lidt, for at beskytte dyrene, sig selv og erhvervet, fortsætter Peter Sandøe.

Han forklarer, at det gælder over for navlebrok, over for den gris, der har fået et sår, som kan hele - men som også kan bryde op igen - og det gælder den gris, der har været oppe at slås og hvor det kan være for langt for den lige i nuet at guide den op i sygestien, men hvor den kunne komme sig med nogle timer på gangen i første omgang. Og det gælder den gris, der er født med deformiteter.

- Kontrollen kan jo komme når som helst, og det skal du som landmand være forberedt på, siger Peter Sandøe.

Dyrene vigtigst
For ham er det afgørende hensynet til dyrenes velfærd; og når det drejer sig om produktionsdyr, mener han, at man generelt skal lade tvivlen komme dyrene til gode på den måde, at man afliver, hvis man ikke er meget sikker på, at dyret hurtigt kan komme sig.

Men han ved også, at det er svært at aflive et dyr, der viser livsvilje og trives på trods af sit mén eller handicap. Den gris har landmanden ikke altid lov til at lade leve, med mindre der iværksættes veterinær behandling og grisen straks sættes i sygesti. Og det rammer mange landmænd, der vil holde igen med boltpistolen, når de ser, at et dyr har livsvilje.

Udvid egenkontrollen
Til spørgsmålet om, at mange landmænd er frustreret over den måde, der bliver udøvet kontrol på, lyder det fra Peter Sandøe:

- Der har været for lidt kontrol, nu er der kommet meget mere kontrol, men vi ved også, at der er forskel på hvordan kontrollen udøves, siger han hertil og fortsætter:

- Kontrollen er kommet for at blive, det må man indrette sig på i landbruget, men en meget pedantisk kontrol bidrager ikke nødvendigvis til at løfte dyrevelfærden. Landmanden skal kunne forstå, hvad meningen er med de ting, han bliver taget for, ellers virker det kun demotiverende, mener han.

Udvid egenkontrollen
Professorens råd til landmanden er at udvide egenkontrollen, være kritisk og bruge boltpistolen.

Men det vil ikke engang være nok, mener dyrlæge Niels Larsen, Brunder-dyrlægerne i Brønderslev.

- Med 1000 grise under tag kan der altid findes noget. En rød plet er nok. Når den er fundet er beskæftigelsen og berettigelsen af kontrollørerne opretholdt, siger han.

Og det er svært at kæmpe imod.

Er de provisionslønnede?
Og chefkonsulent for svin i LandboNord Poul Stendahl følger op:

- Kontrollørerne kan mistænkes for at være provisionslønnede. Det er for grovt, det der foregår. Mange kontrolbesøg varer jo netop så længe, indtil de finder noget

- Og så er straffen ude af proportioner, når der til bødestraffen tilføjes krydsoverensstemmelse. Straffen er forkert, tilføjer landmand Niels Chr. Oien, Hørby.

Peter Sandøe mener, at man skal beholde svineproduktionen i Danmark. Derfor er det nødvendigt, også at tale økonomi, når man taler dyreetik, ellers flytter produktionen bare andre steder hen - hvor forholdene ikke altid er så gode, som de er i Danmark. Og så er det vigtigt, at kontrollen bidrager til at motivere folk til at gøre det rigtige, mener han.

Lige nu er problemet stort for mange landmænd - det kunne blandt andet opleves på LandboNords årsmøde for svin.

Læs også