Vilde danske blåbær skal gøres tamme

På årets udgave af havebrugsudstillingen HorTeam-Expo i Årslev præsenterede Institut for Fødevarer de første spæde resultater for at gøre vilde danske blåbær til en tam haveplante.

I et særligt forskningstelt med ikke færre end 22 stande på årets udgave af HorTeam-Expo, der af Forskningscenter Årslev under Aarhus Universitet for 8. gang blev lanceret som Skandinaviens største havebrugsudstilling, præsenterede seniorforsker Martin Jensen de første spæde resultater i bestræbelser for at gøre vilde danske blåbær til en brugsplante i danske haver.

Men som al anden forskning, og ikke mindst, når det gælder fødevarer, er det et projekt, der tager tid.

Begyndte for to år siden
Projektet begyndte i juli i 2009 og fortsatte i samme måned i fjor, hvor der blev der samlet frugter og grene af vilde danske blåbær fra udvalgte enkeltplanter fra 57 forskellige lokaliteter i Danmark.

- Formålet er, at identificere, indsamle, opformere og fremdyrke udvalgte kloner til udplantning i to genbevarings-beplantninger, der også skal fungere som afprøvning af klonernes egenskaber. Men de skal samtidig være udgangspunkt for videre udbredelse af de værdifulde, genetiske ressourcer, der er i vilde danske blåbær, fortæller seniorforsker Martin Jensen, og føjer til, at målet er at finde frem til kloner, der kan anvendes i planteskoler.

Sunde bær med god smag
Blåbær er værdsat for deres gode smag, ligesom de er farmaceutisk interessant på grund af et højt indhold af formodet bioaktive indholdsstoffer. Blåbær anvendes blandt andet i naturmedicin, da de menes at have en lægende og desinficerende virkning.

Vilde blåbær har en mere intens smag, en stærkere saftfarve og et højere indhold af antioxianter, især anthocyaniner, end storfrugtede blåbær. I dag høstes der ved håndkraft i Skandinavien kun vilde blåbær i Norge, Sverige og Finland. I Danmark er den vilde blåbærplante tilpasset den danske natur og det danske klima.

Til salg om fire år
Seniorforsker Martin Jensen skønner, at de første blåbærplanter til brug i haven er klar til salg i planteskoler om fire år.

- Da blåbær er en spændende plante, forskes der intenst i projektet, der er finansieret af Fødevareministeriets genressourceprogram. I år har vi etableret den første plantage med stiklingeformerede blåbær i Jylland for blandt andet at undersøge, om fremtidens kloner skal plantes i bede eller i rækker, siger Martin Jensen.

- Men det er vores målsætning, at danske planteskoler om to og et halvt år kan modtage de første forædlede blåbærplanter, som efter yderligere halvandet år kan komme forbrugerne til gode, fortsætter seniorforskeren, der dog understreger, at det er vigtigt at have styr på sorterne, inden klonerne slippes løs i planteskolerne.

Forsker også i vilde brombær
Men Fødevareministeriet har i sit genressourceprogram ikke kun sat midler af til forskning, der skal gøre vilde blåbær tamme. Vilde danske brombær nyder også med et treårigt projekt godt af programmet, lyder det fra seniorforsker Martin Jensen, Institut for Fødevarer i Årslev.

- Formålet med dette projekt er blandt andet at identificere, opformere og dyrke 20 danske vilde brombærkloner økologisk og i en årrække at sikre og bevare klonerne. Men projektet har også til formål at vurdere klonernes dyrkningsegnethed og anvendelse til konsum og forarbejdede fødevarer, ligesom vi som forskere skal formidle viden, fortæller Martin Jensen.

Brombær hører til kategorien mørktfarvede bær, der er interessant på grund af anthocyuaninernes formodede sundhedsbevarende egenskaber. Vilde brombær har ofte en mere intens smag og aroma end de fleste dyrkede brombærsorter, og kan derfor være interessant som råvare for specialprodukter af fødevarer. Derfor gennemføres projektet i et samarbejde mellem Institut for Fødevarer og Strynø-firmaet Øhavet, der producerer syltetøj.

 

(3) 103-25-fy

(3) 102-25-fy

Lovgivningen foreskriver, at marksprøjter skal være godkendte og testede. I mange af vore nabolande er det lovbefalet, at også tågesprøjter skal leve op til de afprøvningsstandarder, som er foreskrevet i den såkaldte europæiske standard EN 13770.

På Horteam-Expo udstillingen i Årslev forleden fremviste Skærbæk Maskinforretning et importeret testudstyr til netop tågesprøjter, hvis et påbud som forventet også indføres i Danmark.

Testudstyret, som også kan kalibrere og måle dyser og sprøjtetrykket på marksprøjter stammer fra Belgien, og er foreløbig det eneste i landet. Bent Sørensen fra Skærbæk Maskinforretning forventer, at det især vil være interessant for maskinforretninger.

  

Læs også