Stor demo sparede på sprøjtekræfterne

SMART IT: Intelligente marksprøjter med forventede kontante besparelser i sprøjteforbruget var blandt de medvirkende i markdemonstration ved Høgslund.  

Miljøvenligheden var massivt tilstede i form af hele otte GPS-styrede marksprøjter og en enkelt radrenser i en stor sprøjtedemonstration hos svineproducent Jørn Andersen ved Høgslund mellem Tønder og Løgumkloster.

- Kører jeg for eksempel på en mark på 20 hektar med mange kiler, vil jeg tro, at jeg sparer sprøjtemiddel til mellem en og halvanden hektar jord, vurderede Jakob Boyschau fra Møgeltønder, mens han manøvrerede sin traktor hen over den til lejligheden anlagte testmark.

Jakob Boyschau var en de af landmænd, som på demo-dagen viste sit nye arbejdsgrej frem: en GPS-styret Amazone US 1801 marksprøjte med 28 meter sprøjtebom.

Sprøjtedemonstrationen var arrangeret i af landboforeningen LHN, der har hjulpet de GPS-styrede marksprøjter og radrenserens ejermænd med at hente tilskud for i alt 4,9 millioner kroner hjem til finansieringen fra »Fødevareministeriets pulje vedr. miljøforbedrende investeringer i landbruget«.

Jakob Boyschaus mere miljøvenlige sprøjtemaskine har flere detaljer, som medvirker til reduktion af kemikalieforbruget. Der er GPS'en i førerhuset, som til at begynde med kræver lidt mere forarbejde, inden selve sprøjtningen påbegyndes. Man skal nemlig i ud i sine marker og lave markkort og ved selvsyn tjekke, hvor der er ekstra meget ukrudt eller særligt følsomme arealer. Men når først, alt dette er plottet ind i GPS'en, husker den det også til senere brug.

Sprøjtebommen er forsynet med sensorer, der registrerer afstanden mellem dyser og afgrøden, der som bekendt skal være mellem 50 og 60 centimeter. Hvis traktoren kører i kuperet terræn, aktiverer sensorerne sprøjtebommen, som automatisk tilpasser sig afstanden. Sensorerne kommunikerer også med GPS-systemet: bommene er delt ind i ni sektioner, og hvis bommen under sprøjtearbejdet rækker ind over et areal, som allerede er blevet sprøjtet, lukker sektionen automatisk for de dyser, som rækker for langt, mens dyserne i de øvrige sektioner fortsætter sprøjtningen. Jo flere sektioner, bommene er inddelt i, jo mere præcis kan sprøjtereguleringen med GPS gøres.

- Tidligere havde jeg en computer i traktoren, som var manuel, og det betød, at jeg selv skulle holde øje med, hvor jeg havde sprøjtet, hvilket jo ikke er helt nemt at se, sagde Jakob Boyschau.

Han er planteavler og ejer 23 hektar jord, men han kører også med sin marksprøjte på mælkeproducent-naboens 180 hektar med majs og en smule hvede.

Det er landmændene og LHN's mål at reducere kemikalieforbruget med op til 15 procent med de GPS-styrede arbejdsredskaber. Om det lykkes, vil vise sig i begyndelsen af næste år, når landmændenes årsopgørelser er færdige.

Efter sin fremvisning af »Amazonen« skulle Jakob Boyschau videre på job for Jejsing Maskinstation i en ny udviklet Bomech Greenstar-Multi gyllenedfælder, som også var udstillet ved markdemonstrationen.  

- Det særlige ved gyllenedfælderen er dens slæbesko-system med en ekstra tung bom, som sørger for, at gyllen placeres dybt i jorden, så fordampningen nedsættes, forklarede Thomas Kier, som via sit firma, KK Import i Jejsing, har leveret den store maskine til den lokale maskinstation.

Selvom, bommen på gyllenedfælderen er ekstra tung, er den ifølge importøren meget skånsom i græs-, korn- og majsmarker.

- Er majsmarken radrenset for inden, kan man faktisk ikke se, når nedfælderen har kørt efterfølgende, sagde Thomas Kier.

Bomech Greenstar-Multi gyllenedfælderen har en arbejdsbredde på mellem 12 og 18 meter, og 24 meters arbejdsbredde er på vej.

Læs også